მოცარტი ამტკიცებდა, რომ რე მაჟორულ გამას ფორთოხლისფრად ხედავს და სი ბემოლ მინდორი კი შავი ფერისაა

image

მენტალური დარღვევების რიცხვი თანამედროვე რეალობაში დღითიდღე იზრდება, ხოლო ხარისხი მძიმდება და სერიოზულდება. ეს მოვლენა წარმოადგენს რეალობის ისეთ აღქმას, რომლის დროსაც ერთი ორგანოს ამოქმედების დროს ( სმენა, მხედველობა) ადამიანს უჩნდება შეგრძნება, რომელიც ამ ორგანოსათვის ჩვეულებრივ დამახასიათებელი არ არის .

მაგალითად, სიბნელეში ადამიანი ირწმუნება, რომ გრძნობს სიბნელის გემოს, ხმას, მუსიკის მოსმენისას გონებაში ხედავს ფერებს, სხვადასხვა ნივთებს.

image

სინთეზიის მოვლენა და მისი მექანიზმი დეტალურად ჯერ კიდევ არ არის შესწავლილი, დამტკიცებულია რომ ამ ფორმას არ აქვს ჰალუცინაციის ფორმა, ის წარმოადგენს რეალური გრძნობების და აღქმების ერთობლიობას.
image

მოსწავლეებმა 53 ტონა ქაღალდის ნარჩენი შეაგროვეს და კომპანიებს გადასცეს

image
სინესთეზიის ფენომენი განსაკუთრებით გავრცელებულია შემოქმედებით ადამიანებში. მაგ. მოცარტი ამტკიცებდა რომ რე მაჟორულ გამას ფორთოხლისფრად ხედავს და სი ბემოლ მინდორი კი შავი ფერისაა .
image
სინთეზია ბავშვებში საკმაოდ გავრცელებული მოვლენაა. მცირე ასაკში პატარებს უჭირთ ემოციების გადმოცემა და სინესთია ეხმარებათ მათ ამაში. სწავლების პროცესში შესაძლოა დაეხმაროს პატარას დაიმახსოვროს სხვადასხვა დავალება. მაგალითად ციფრების ფერებთან, ხმებთან ასოცირება, უმარტივებს ბავშვებს მათემატიკური ფორმულების დასწავლას.და ა. შ.

მიუხედავად ამისა სინთეზიას აქვს უარყოფითი მხარეებიც. თუ ბავშვმა მცირე ასაკიდან გაითავისა კონკრეტულ ფიზიკურ მოვლენაზე, კონკრეტული შეგრძნების ან აღქმის გზა მას უჭირს შემდეგ ამ გზიდან გადახვევა . მაგალითად თუ პატარა ამტკიცებს, 8 არის ლურჯი, ან შაბათ დღეს აქვს ტკბილი სუნი. მას გაუჭირდება წიგნიდან აღიქვას რეალურად .

საქართველოს განათლების სისტემა

imageბავშვების უმეტესობას ანესთეზია გარკვეულ ასაკამდე მიჰყვება, თუმცა გარკვეულ ადამიანებს ცხოვრების მანძილზე მისდევს და ეს მას განსაკუთრებულ ადამიანად აგრძნობინებს თავს და გარიყულად გრძნობენ ხოლმე თავს .


12-03-2019 20:40
წყარო: intermedia.ge