ამერიკელი პოლიციელები დამნშავეებს არ ინდობენ. ვიდეო... 18+

ამერიკაში ძალიან გახშირდა თავდასხმები პლიციელებზე, რამაც მათი ნაწილი სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. აღნისნული პრობლემის პრევენცია ასე ხდება...

 


თარიღი 05.22.2020 15:52  1820