ვალუტის კურსი - 2021-12-06 09:23:38 LIVE

(ლართან მიმართებაში)
ვალუტა კურსი პირიქით
USD 3.1210 0.3204
EUR 3.5302 0.2833
GBP 4.1447 0.2413
JPY 2.7561 0.3628
BGN 1.8034 0.5545
DKK 4.7472 0.2107
ISK 2.4047 0.4159
RSD 3.0024 0.3331
NOK 3.4238 0.2921
PLN 7.6804 0.1302
RON 7.1322 0.1402
HUF 0.9703 1.0306
SEK 3.4291 0.2916
CHF 3.3950 0.2946
CZK 1.3908 0.7190
CAD 2.4301 0.4115
AUD 2.2012 0.4543
EGP 1.9868 0.5033
TRY 0.2291 4.3649
AED 8.4971 0.1177
IRR 0.7431 1.3457
ILS 9.8897 0.1011
ILS 9.8897 0.1011
SGD 2.2764 0.4393
KWD 10.3139 0.0970
CNY 4.8990 0.2041
HKD 4.0044 0.2497
INR 4.1519 0.2409
NZD 2.1148 0.4729
RUB 4.2381 0.2360
AZN 1.8375 0.5442
BYN 1.2283 0.8141
TMT 8.9171 0.1121
MDL 1.7613 0.5678
AMD 6.3427 0.1577
UZS 0.2901 3.4471
UAH 1.1431 0.8748
KZT 0.7134 1.4017
KGS 3.6827 0.2715
TJS 2.7656 0.3616
ZAR 1.9521 0.5123
BRL 0.5534 1.8070
QAR 8.5110 0.1175
KRW 2.6450 0.3781
ვალუტა კურსი პირიქით
ვალუტის კალკულატორი

ლარი
დოლარი
ევრო
რუბლი
ფუნტი
ლირა
მანათი
დრამი

საერთაშორისო ვალუტის კურსები

საიდან სად კურსი პირიქით
საიდან სად კურსი პირიქით