ვალუტის კურსი - 2021-01-18 23:45:30 LIVE

(ლართან მიმართებაში)
ვალუტა კურსი პირიქით
USD 3.2987 0.3031
EUR 4.0033 0.2498
GBP 4.5044 0.2220
JPY 3.1825 0.3142
BGN 2.0471 0.4885
DKK 5.3819 0.1858
ISK 2.5631 0.3902
RSD 3.4049 0.2937
NOK 3.8850 0.2574
PLN 8.8132 0.1135
RON 8.2145 0.1217
HUF 1.1126 0.8988
SEK 3.9557 0.2528
CHF 3.7181 0.2690
CZK 1.5311 0.6531
CAD 2.5997 0.3847
AUD 2.5562 0.3912
EGP 2.1064 0.4747
TRY 0.4463 2.2406
AED 8.9809 0.1113
IRR 0.7854 1.2732
ILS 10.1542 0.0985
ILS 10.1542 0.0985
SGD 2.4855 0.4023
KWD 10.8796 0.0919
CNY 5.0971 0.1962
HKD 4.2542 0.2351
INR 4.5146 0.2215
NZD 2.3721 0.4216
RUB 4.4956 0.2224
AZN 1.9405 0.5153
BYN 1.2946 0.7724
TMT 9.4249 0.1061
MDL 1.9073 0.5243
AMD 6.3345 0.1579
UZS 0.3155 3.1696
UAH 1.1746 0.8514
KZT 0.7872 1.2703
KGS 3.9505 0.2531
TJS 2.9217 0.3423
ZAR 2.1752 0.4597
BRL 0.6339 1.5775
QAR 9.0128 0.1110
KRW 3.0004 0.3333
ვალუტა კურსი პირიქით
ვალუტის კალკულატორი

ლარი
დოლარი
ევრო
რუბლი
ფუნტი
ლირა
მანათი
დრამი

საერთაშორისო ვალუტის კურსები

საიდან სად კურსი პირიქით
USD CAD 1.2714 0.7865
USD HKD 7.7543 0.1290
USD ISK 129.0110 0.0078
USD PHP 48.0294 0.0208
USD DKK 6.1365 0.1630
USD HUF 296.9480 0.0034
USD CZK 21.5813 0.0463
USD GBP 0.7341 1.3622
USD RON 4.0199 0.2488
USD SEK 8.3564 0.1197
USD IDR 14,049.7979 0.0001
USD INR 73.1143 0.0137
USD BRL 5.2542 0.1903
USD RUB 73.4442 0.0136
USD HRK 6.2307 0.1605
USD JPY 103.7202 0.0096
USD THB 30.0346 0.0333
USD CHF 0.8884 1.1256
USD EUR 0.8249 1.2123
USD MYR 4.0369 0.2477
USD BGN 1.6133 0.6198
USD TRY 7.4387 0.1344
USD CNY 6.4752 0.1544
USD NOK 8.5074 0.1175
USD NZD 1.3937 0.7175
USD ZAR 15.2295 0.0657
USD MXN 19.8161 0.0505
USD SGD 1.3285 0.7527
USD AUD 1.2934 0.7732
USD ILS 3.2621 0.3066
USD KRW 1,100.0577 0.0009
USD PLN 3.7429 0.2672
EUR CAD 1.5413 0.6488
EUR HKD 9.4005 0.1064
EUR ISK 156.4000 0.0064
EUR PHP 58.2260 0.0172
EUR DKK 7.4393 0.1344
EUR HUF 359.9900 0.0028
EUR CZK 26.1630 0.0382
EUR AUD 1.5680 0.6378
EUR RON 4.8733 0.2052
EUR SEK 10.1305 0.0987
EUR IDR 17,032.5700 0.0001
EUR INR 88.6365 0.0113
EUR BRL 6.3697 0.1570
EUR RUB 89.0364 0.0112
EUR HRK 7.5535 0.1324
EUR JPY 125.7400 0.0080
EUR THB 36.4110 0.0275
EUR CHF 1.0770 0.9285
EUR SGD 1.6105 0.6209
EUR PLN 4.5375 0.2204
EUR BGN 1.9558 0.5113
EUR TRY 9.0179 0.1109
EUR CNY 7.8499 0.1274
EUR NOK 10.3135 0.0970
EUR NZD 1.6896 0.5919
EUR ZAR 18.4627 0.0542
EUR USD 1.2123 0.8249
EUR MXN 24.0231 0.0416
EUR ILS 3.9546 0.2529
EUR GBP 0.8900 1.1236
EUR KRW 1,333.6000 0.0007
EUR MYR 4.8939 0.2043
HRK CAD 0.2041 4.9007
HRK HKD 1.2445 0.8035
HRK ISK 20.7056 0.0483
HRK PHP 7.7085 0.1297
HRK DKK 0.9849 1.0154
HRK HUF 47.6587 0.0210
HRK CZK 3.4637 0.2887
HRK GBP 0.1178 8.4873
HRK RON 0.6452 1.5500
HRK SEK 1.3412 0.7456
HRK IDR 2,254.9242 0.0004
HRK INR 11.7345 0.0852
HRK BRL 0.8433 1.1858
HRK RUB 11.7874 0.0848
HRK JPY 16.6466 0.0601
HRK THB 4.8204 0.2075
HRK CHF 0.1426 7.0135
HRK EUR 0.1324 7.5535
HRK MYR 0.6479 1.5435
HRK BGN 0.2589 3.8621
HRK TRY 1.1939 0.8376
HRK CNY 1.0392 0.9622
HRK NOK 1.3654 0.7324
HRK NZD 0.2237 4.4706
HRK ZAR 2.4443 0.4091
HRK USD 0.1605 6.2307
HRK MXN 3.1804 0.3144
HRK SGD 0.2132 4.6902
HRK AUD 0.2076 4.8173
HRK ILS 0.5235 1.9101
HRK KRW 176.5539 0.0057
HRK PLN 0.6007 1.6647
PLN CAD 0.3397 2.9439
PLN HKD 2.0717 0.4827
PLN ISK 34.4683 0.0290
PLN PHP 12.8322 0.0779
PLN DKK 1.6395 0.6099
PLN HUF 79.3366 0.0126
PLN CZK 5.7660 0.1734
PLN GBP 0.1961 5.0984
PLN RON 1.0740 0.9311
PLN SEK 2.2326 0.4479
PLN IDR 3,753.7344 0.0003
PLN INR 19.5342 0.0512
PLN BRL 1.4038 0.7124
PLN RUB 19.6223 0.0510
PLN HRK 1.6647 0.6007
PLN JPY 27.7113 0.0361
PLN THB 8.0245 0.1246
PLN CHF 0.2374 4.2131
PLN EUR 0.2204 4.5375
PLN MYR 1.0785 0.9272
PLN BGN 0.4310 2.3200
PLN TRY 1.9874 0.5032
PLN CNY 1.7300 0.5780
PLN NOK 2.2729 0.4400
PLN NZD 0.3724 2.6855
PLN ZAR 4.0689 0.2458
PLN USD 0.2672 3.7429
PLN MXN 5.2943 0.1889
PLN SGD 0.3549 2.8174
PLN AUD 0.3456 2.8938
PLN ILS 0.8715 1.1474
PLN KRW 293.9063 0.0034
KRW CAD 0.0012 865.2436
KRW HKD 0.0070 141.8648
KRW ISK 0.1173 8.5269
KRW PHP 0.0437 22.9039
KRW DKK 0.0056 179.2642
KRW HUF 0.2699 3.7045
KRW CZK 0.0196 50.9727
KRW GBP 0.0007 1,498.4607
KRW RON 0.0037 273.6544
KRW SEK 0.0076 131.6421
KRW IDR 12.7719 0.0783
KRW INR 0.0665 15.0457
KRW BRL 0.0048 209.3662
KRW RUB 0.0668 14.9781
KRW HRK 0.0057 176.5539
KRW JPY 0.0943 10.6060
KRW THB 0.0273 36.6263
KRW CHF 0.0008 1,238.2544
KRW EUR 0.0007 1,333.6001
KRW MYR 0.0037 272.5025
KRW BGN 0.0015 681.8693
KRW TRY 0.0068 147.8837
KRW CNY 0.0059 169.8875
KRW NOK 0.0077 129.3062
KRW NZD 0.0013 789.2992
KRW ZAR 0.0138 72.2321
KRW USD 0.0009 1,100.0577
KRW MXN 0.0180 55.5132
KRW SGD 0.0012 828.0658
KRW AUD 0.0012 850.5102
KRW ILS 0.0030 337.2275
KRW PLN 0.0034 293.9063
ILS CAD 0.3897 2.5658
ILS HKD 2.3771 0.4207
ILS ISK 39.5489 0.0253
ILS PHP 14.7236 0.0679
ILS DKK 1.8812 0.5316
ILS HUF 91.0307 0.0110
ILS CZK 6.6158 0.1512
ILS GBP 0.2250 4.4435
ILS RON 1.2323 0.8115
ILS SEK 2.5617 0.3904
ILS IDR 4,307.0273 0.0002
ILS INR 22.4135 0.0446
ILS BRL 1.6107 0.6208
ILS RUB 22.5146 0.0444
ILS HRK 1.9101 0.5235
ILS JPY 31.7959 0.0315
ILS THB 9.2073 0.1086
ILS CHF 0.2723 3.6719
ILS EUR 0.2529 3.9546
ILS MYR 1.2375 0.8081
ILS BGN 0.4946 2.0220
ILS TRY 2.2804 0.4385
ILS CNY 1.9850 0.5038
ILS NOK 2.6080 0.3834
ILS NZD 0.4272 2.3406
ILS ZAR 4.6687 0.2142
ILS USD 0.3066 3.2621
ILS MXN 6.0747 0.1646
ILS SGD 0.4072 2.4555
ILS AUD 0.3965 2.5221
ILS KRW 337.2275 0.0030
ILS PLN 1.1474 0.8715
AUD CAD 0.9830 1.0173
AUD HKD 5.9952 0.1668
AUD ISK 99.7449 0.0100
AUD PHP 37.1339 0.0269
AUD DKK 4.7445 0.2108
AUD HUF 229.5855 0.0044
AUD CZK 16.6856 0.0599
AUD GBP 0.5676 1.7618
AUD RON 3.1080 0.3218
AUD SEK 6.4608 0.1548
AUD IDR 10,862.6084 0.0001
AUD INR 56.5284 0.0177
AUD BRL 4.0623 0.2462
AUD RUB 56.7834 0.0176
AUD HRK 4.8173 0.2076
AUD JPY 80.1913 0.0125
AUD THB 23.2213 0.0431
AUD CHF 0.6869 1.4559
AUD EUR 0.6378 1.5680
AUD MYR 3.1211 0.3204
AUD BGN 1.2473 0.8017
AUD TRY 5.7512 0.1739
AUD CNY 5.0063 0.1997
AUD NOK 6.5775 0.1520
AUD NZD 1.0776 0.9280
AUD ZAR 11.7747 0.0849
AUD USD 0.7732 1.2934
AUD MXN 15.3209 0.0653
AUD SGD 1.0271 0.9736
AUD ILS 2.5221 0.3965
AUD KRW 850.5102 0.0012
AUD PLN 2.8938 0.3456
SGD CAD 0.9570 1.0449
SGD HKD 5.8370 0.1713
SGD ISK 97.1127 0.0103
SGD PHP 36.1540 0.0277
SGD DKK 4.6192 0.2165
SGD HUF 223.5269 0.0045
SGD CZK 16.2453 0.0616
SGD GBP 0.5526 1.8096
SGD RON 3.0260 0.3305
SGD SEK 6.2903 0.1590
SGD IDR 10,575.9516 0.0001
SGD INR 55.0366 0.0182
SGD BRL 3.9551 0.2528
SGD RUB 55.2849 0.0181
SGD HRK 4.6902 0.2132
SGD JPY 78.0751 0.0128
SGD THB 22.6085 0.0442
SGD CHF 0.6687 1.4954
SGD EUR 0.6209 1.6105
SGD MYR 3.0387 0.3291
SGD BGN 1.2144 0.8234
SGD TRY 5.5994 0.1786
SGD CNY 4.8742 0.2052
SGD NOK 6.4039 0.1562
SGD NZD 1.0491 0.9532
SGD ZAR 11.4640 0.0872
SGD USD 0.7527 1.3285
SGD MXN 14.9165 0.0670
SGD AUD 0.9736 1.0271
SGD ILS 2.4555 0.4072
SGD KRW 828.0658 0.0012
SGD PLN 2.8174 0.3549
MXN CAD 0.0642 15.5863
MXN HKD 0.3913 2.5555
MXN ISK 6.5104 0.1536
MXN PHP 2.4238 0.4126
MXN DKK 0.3097 3.2292
MXN HUF 14.9852 0.0667
MXN CZK 1.0891 0.9182
MXN GBP 0.0370 26.9929
MXN RON 0.2029 4.9295
MXN SEK 0.4217 2.3714
MXN IDR 709.0080 0.0014
MXN INR 3.6896 0.2710
MXN BRL 0.2651 3.7715
MXN RUB 3.7063 0.2698
MXN HRK 0.3144 3.1804
MXN JPY 5.2341 0.1911
MXN THB 1.5157 0.6598
MXN CHF 0.0448 22.3056
MXN EUR 0.0416 24.0231
MXN MYR 0.2037 4.9088
MXN BGN 0.0814 12.2830
MXN TRY 0.3754 2.6639
MXN CNY 0.3268 3.0603
MXN NOK 0.4293 2.3293
MXN NZD 0.0703 14.2182
MXN ZAR 0.7685 1.3012
MXN USD 0.0505 19.8161
MXN SGD 0.0670 14.9165
MXN AUD 0.0653 15.3209
MXN ILS 0.1646 6.0747
MXN KRW 55.5132 0.0180
MXN PLN 0.1889 5.2943
USD CAD 1.2714 0.7865
USD HKD 7.7543 0.1290
USD ISK 129.0110 0.0078
USD PHP 48.0294 0.0208
USD DKK 6.1365 0.1630
USD HUF 296.9480 0.0034
USD CZK 21.5813 0.0463
USD GBP 0.7341 1.3622
USD RON 4.0199 0.2488
USD SEK 8.3564 0.1197
USD IDR 14,049.7979 0.0001
USD INR 73.1143 0.0137
USD BRL 5.2542 0.1903
USD RUB 73.4442 0.0136
USD HRK 6.2307 0.1605
USD JPY 103.7202 0.0096
USD THB 30.0346 0.0333
USD CHF 0.8884 1.1256
USD EUR 0.8249 1.2123
USD MYR 4.0369 0.2477
USD BGN 1.6133 0.6198
USD TRY 7.4387 0.1344
USD CNY 6.4752 0.1544
USD NOK 8.5074 0.1175
USD NZD 1.3937 0.7175
USD ZAR 15.2295 0.0657
USD MXN 19.8161 0.0505
USD SGD 1.3285 0.7527
USD AUD 1.2934 0.7732
USD ILS 3.2621 0.3066
USD KRW 1,100.0577 0.0009
USD PLN 3.7429 0.2672
ZAR CAD 0.0835 11.9787
ZAR HKD 0.5092 1.9640
ZAR ISK 8.4711 0.1180
ZAR PHP 3.1537 0.3171
ZAR DKK 0.4029 2.4818
ZAR HUF 19.4982 0.0513
ZAR CZK 1.4171 0.7057
ZAR GBP 0.0482 20.7451
ZAR RON 0.2640 3.7885
ZAR SEK 0.5487 1.8225
ZAR IDR 922.5395 0.0011
ZAR INR 4.8008 0.2083
ZAR BRL 0.3450 2.8985
ZAR RUB 4.8225 0.2074
ZAR HRK 0.4091 2.4443
ZAR JPY 6.8105 0.1468
ZAR THB 1.9721 0.5071
ZAR CHF 0.0583 17.1427
ZAR EUR 0.0542 18.4627
ZAR MYR 0.2651 3.7726
ZAR BGN 0.1059 9.4400
ZAR TRY 0.4884 2.0473
ZAR CNY 0.4252 2.3520
ZAR NOK 0.5586 1.7901
ZAR NZD 0.0915 10.9273
ZAR USD 0.0657 15.2295
ZAR MXN 1.3012 0.7685
ZAR SGD 0.0872 11.4640
ZAR AUD 0.0849 11.7747
ZAR ILS 0.2142 4.6687
ZAR KRW 72.2321 0.0138
ZAR PLN 0.2458 4.0689
NZD CAD 0.9122 1.0962
NZD HKD 5.5637 0.1797
NZD ISK 92.5663 0.0108
NZD PHP 34.4614 0.0290
NZD DKK 4.4030 0.2271
NZD HUF 213.0623 0.0047
NZD CZK 15.4847 0.0646
NZD GBP 0.5267 1.8985
NZD RON 2.8843 0.3467
NZD SEK 5.9958 0.1668
NZD IDR 10,080.8298 0.0001
NZD INR 52.4600 0.0191
NZD BRL 3.7699 0.2653
NZD RUB 52.6967 0.0190
NZD HRK 4.4706 0.2237
NZD JPY 74.4200 0.0134
NZD THB 21.5501 0.0464
NZD CHF 0.6374 1.5688
NZD EUR 0.5919 1.6896
NZD MYR 2.8965 0.3452
NZD BGN 1.1576 0.8639
NZD TRY 5.3373 0.1874
NZD CNY 4.6460 0.2152
NZD NOK 6.1041 0.1638
NZD ZAR 10.9273 0.0915
NZD USD 0.7175 1.3937
NZD MXN 14.2182 0.0703
NZD SGD 0.9532 1.0491
NZD AUD 0.9280 1.0776
NZD ILS 2.3406 0.4272
NZD KRW 789.2992 0.0013
NZD PLN 2.6855 0.3724
NOK CAD 0.1494 6.6914
NOK HKD 0.9115 1.0971
NOK ISK 15.1646 0.0659
NOK PHP 5.6456 0.1771
NOK DKK 0.7213 1.3864
NOK HUF 34.9047 0.0286
NOK CZK 2.5368 0.3942
NOK GBP 0.0863 11.5885
NOK RON 0.4725 2.1163
NOK SEK 0.9823 1.0181
NOK IDR 1,651.4830 0.0006
NOK INR 8.5942 0.1164
NOK BRL 0.6176 1.6192
NOK RUB 8.6330 0.1158
NOK HRK 0.7324 1.3654
NOK JPY 12.1918 0.0820
NOK THB 3.5304 0.2833
NOK CHF 0.1044 9.5761
NOK EUR 0.0970 10.3135
NOK MYR 0.4745 2.1074
NOK BGN 0.1896 5.2733
NOK TRY 0.8744 1.1437
NOK CNY 0.7611 1.3138
NOK NZD 0.1638 6.1041
NOK ZAR 1.7901 0.5586
NOK USD 0.1175 8.5074
NOK MXN 2.3293 0.4293
NOK SGD 0.1562 6.4039
NOK AUD 0.1520 6.5775
NOK ILS 0.3834 2.6080
NOK KRW 129.3062 0.0077
NOK PLN 0.4400 2.2729
CNY CAD 0.1963 5.0930
CNY HKD 1.1975 0.8351
CNY ISK 19.9238 0.0502
CNY PHP 7.4174 0.1348
CNY DKK 0.9477 1.0552
CNY HUF 45.8592 0.0218
CNY CZK 3.3329 0.3000
CNY GBP 0.1134 8.8203
CNY RON 0.6208 1.6108
CNY SEK 1.2905 0.7749
CNY IDR 2,169.7818 0.0005
CNY INR 11.2914 0.0886
CNY BRL 0.8114 1.2324
CNY RUB 11.3424 0.0882
CNY HRK 0.9622 1.0392
CNY JPY 16.0180 0.0624
CNY THB 4.6384 0.2156
CNY CHF 0.1372 7.2887
CNY EUR 0.1274 7.8499
CNY MYR 0.6234 1.6040
CNY BGN 0.2491 4.0137
CNY TRY 1.1488 0.8705
CNY NOK 1.3138 0.7611
CNY NZD 0.2152 4.6460
CNY ZAR 2.3520 0.4252
CNY USD 0.1544 6.4752
CNY MXN 3.0603 0.3268
CNY SGD 0.2052 4.8742
CNY AUD 0.1997 5.0063
CNY ILS 0.5038 1.9850
CNY KRW 169.8875 0.0059
CNY PLN 0.5780 1.7300
TRY CAD 0.1709 5.8508
TRY HKD 1.0424 0.9593
TRY ISK 17.3433 0.0577
TRY PHP 6.4567 0.1549
TRY DKK 0.8249 1.2122
TRY HUF 39.9195 0.0251
TRY CZK 2.9012 0.3447
TRY GBP 0.0987 10.1327
TRY RON 0.5404 1.8505
TRY SEK 1.1234 0.8902
TRY IDR 1,888.7513 0.0005
TRY INR 9.8290 0.1017
TRY BRL 0.7063 1.4157
TRY RUB 9.8733 0.1013
TRY HRK 0.8376 1.1939
TRY JPY 13.9434 0.0717
TRY THB 4.0376 0.2477
TRY CHF 0.1194 8.3732
TRY EUR 0.1109 9.0179
TRY MYR 0.5427 1.8427
TRY BGN 0.2169 4.6108
TRY CNY 0.8705 1.1488
TRY NOK 1.1437 0.8744
TRY NZD 0.1874 5.3373
TRY ZAR 2.0473 0.4884
TRY USD 0.1344 7.4387
TRY MXN 2.6639 0.3754
TRY SGD 0.1786 5.5994
TRY AUD 0.1739 5.7512
TRY ILS 0.4385 2.2804
TRY KRW 147.8837 0.0068
TRY PLN 0.5032 1.9874
BGN CAD 0.7881 1.2689
BGN HKD 4.8065 0.2081
BGN ISK 79.9673 0.0125
BGN PHP 29.7709 0.0336
BGN DKK 3.8037 0.2629
BGN HUF 184.0628 0.0054
BGN CZK 13.3771 0.0748
BGN GBP 0.4550 2.1976
BGN RON 2.4917 0.4013
BGN SEK 5.1797 0.1931
BGN IDR 8,708.7483 0.0001
BGN INR 45.3198 0.0221
BGN BRL 3.2568 0.3070
BGN RUB 45.5243 0.0220
BGN HRK 3.8621 0.2589
BGN JPY 64.2908 0.0156
BGN THB 18.6169 0.0537
BGN CHF 0.5507 1.8160
BGN EUR 0.5113 1.9558
BGN MYR 2.5022 0.3996
BGN TRY 4.6108 0.2169
BGN CNY 4.0137 0.2491
BGN NOK 5.2733 0.1896
BGN NZD 0.8639 1.1576
BGN ZAR 9.4400 0.1059
BGN USD 0.6198 1.6133
BGN MXN 12.2830 0.0814
BGN SGD 0.8234 1.2144
BGN AUD 0.8017 1.2473
BGN ILS 2.0220 0.4946
BGN KRW 681.8693 0.0015
BGN PLN 2.3200 0.4310
MYR CAD 0.3149 3.1752
MYR HKD 1.9209 0.5206
MYR ISK 31.9582 0.0313
MYR PHP 11.8977 0.0841
MYR DKK 1.5201 0.6578
MYR HUF 73.5589 0.0136
MYR CZK 5.3460 0.1871
MYR GBP 0.1819 5.4989
MYR RON 0.9958 1.0042
MYR SEK 2.0700 0.4831
MYR IDR 3,480.3674 0.0003
MYR INR 18.1116 0.0552
MYR BRL 1.3016 0.7683
MYR RUB 18.1933 0.0550
MYR HRK 1.5435 0.6479
MYR JPY 25.6932 0.0389
MYR THB 7.4401 0.1344
MYR CHF 0.2201 4.5440
MYR EUR 0.2043 4.8939
MYR BGN 0.3996 2.5022
MYR TRY 1.8427 0.5427
MYR CNY 1.6040 0.6234
MYR NOK 2.1074 0.4745
MYR NZD 0.3452 2.8965
MYR ZAR 3.7726 0.2651
MYR USD 0.2477 4.0369
MYR MXN 4.9088 0.2037
MYR SGD 0.3291 3.0387
MYR AUD 0.3204 3.1211
MYR ILS 0.8081 1.2375
MYR KRW 272.5025 0.0037
MYR PLN 0.9272 1.0785
EUR CAD 1.5413 0.6488
EUR HKD 9.4005 0.1064
EUR ISK 156.4000 0.0064
EUR PHP 58.2260 0.0172
EUR DKK 7.4393 0.1344
EUR HUF 359.9900 0.0028
EUR CZK 26.1630 0.0382
EUR AUD 1.5680 0.6378
EUR RON 4.8733 0.2052
EUR SEK 10.1305 0.0987
EUR IDR 17,032.5700 0.0001
EUR INR 88.6365 0.0113
EUR BRL 6.3697 0.1570
EUR RUB 89.0364 0.0112
EUR HRK 7.5535 0.1324
EUR JPY 125.7400 0.0080
EUR THB 36.4110 0.0275
EUR CHF 1.0770 0.9285
EUR SGD 1.6105 0.6209
EUR PLN 4.5375 0.2204
EUR BGN 1.9558 0.5113
EUR TRY 9.0179 0.1109
EUR CNY 7.8499 0.1274
EUR NOK 10.3135 0.0970
EUR NZD 1.6896 0.5919
EUR ZAR 18.4627 0.0542
EUR USD 1.2123 0.8249
EUR MXN 24.0231 0.0416
EUR ILS 3.9546 0.2529
EUR GBP 0.8900 1.1236
EUR KRW 1,333.6000 0.0007
EUR MYR 4.8939 0.2043
CHF CAD 1.4311 0.6988
CHF HKD 8.7284 0.1146
CHF ISK 145.2182 0.0069
CHF PHP 54.0631 0.0185
CHF DKK 6.9074 0.1448
CHF HUF 334.2526 0.0030
CHF CZK 24.2925 0.0412
CHF GBP 0.8264 1.2101
CHF RON 4.5249 0.2210
CHF SEK 9.4062 0.1063
CHF IDR 15,814.8282 0.0001
CHF INR 82.2994 0.0122
CHF BRL 5.9143 0.1691
CHF RUB 82.6708 0.0121
CHF HRK 7.0135 0.1426
CHF JPY 116.7502 0.0086
CHF THB 33.8078 0.0296
CHF EUR 0.9285 1.0770
CHF MYR 4.5440 0.2201
CHF BGN 1.8160 0.5507
CHF TRY 8.3732 0.1194
CHF CNY 7.2887 0.1372
CHF NOK 9.5761 0.1044
CHF NZD 1.5688 0.6374
CHF ZAR 17.1427 0.0583
CHF USD 1.1256 0.8884
CHF MXN 22.3056 0.0448
CHF SGD 1.4954 0.6687
CHF AUD 1.4559 0.6869
CHF ILS 3.6719 0.2723
CHF KRW 1,238.2544 0.0008
CHF PLN 4.2131 0.2374
THB CAD 0.0423 23.6236
THB HKD 0.2582 3.8733
THB ISK 4.2954 0.2328
THB PHP 1.5991 0.6253
THB DKK 0.2043 4.8944
THB HUF 9.8868 0.1011
THB CZK 0.7185 1.3917
THB GBP 0.0244 40.9122
THB RON 0.1338 7.4715
THB SEK 0.2782 3.5942
THB IDR 467.7864 0.0021
THB INR 2.4343 0.4108
THB BRL 0.1749 5.7163
THB RUB 2.4453 0.4089
THB HRK 0.2075 4.8204
THB JPY 3.4534 0.2896
THB CHF 0.0296 33.8078
THB EUR 0.0275 36.4110
THB MYR 0.1344 7.4401
THB BGN 0.0537 18.6169
THB TRY 0.2477 4.0376
THB CNY 0.2156 4.6384
THB NOK 0.2833 3.5304
THB NZD 0.0464 21.5501
THB ZAR 0.5071 1.9721
THB USD 0.0333 30.0346
THB MXN 0.6598 1.5157
THB SGD 0.0442 22.6085
THB AUD 0.0431 23.2213
THB ILS 0.1086 9.2073
THB KRW 36.6263 0.0273
THB PLN 0.1246 8.0245
JPY CAD 0.0123 81.5805
JPY HKD 0.0748 13.3759
JPY ISK 1.2438 0.8040
JPY PHP 0.4631 2.1595
JPY DKK 0.0592 16.9021
JPY HUF 2.8630 0.3493
JPY CZK 0.2081 4.8060
JPY GBP 0.0071 141.2841
JPY RON 0.0388 25.8018
JPY SEK 0.0806 12.4120
JPY IDR 135.4586 0.0074
JPY INR 0.7049 1.4186
JPY BRL 0.0507 19.7403
JPY RUB 0.7081 1.4122
JPY HRK 0.0601 16.6466
JPY THB 0.2896 3.4534
JPY CHF 0.0086 116.7502
JPY EUR 0.0080 125.7400
JPY MYR 0.0389 25.6932
JPY BGN 0.0156 64.2908
JPY TRY 0.0717 13.9434
JPY CNY 0.0624 16.0180
JPY NOK 0.0820 12.1918
JPY NZD 0.0134 74.4200
JPY ZAR 0.1468 6.8105
JPY USD 0.0096 103.7202
JPY MXN 0.1911 5.2341
JPY SGD 0.0128 78.0751
JPY AUD 0.0125 80.1913
JPY ILS 0.0315 31.7959
JPY KRW 10.6060 0.0943
JPY PLN 0.0361 27.7113
RUB CAD 0.0173 57.7671
RUB HKD 0.1056 9.4715
RUB ISK 1.7566 0.5693
RUB PHP 0.6540 1.5292
RUB DKK 0.0836 11.9684
RUB HUF 4.0432 0.2473
RUB CZK 0.2938 3.4031
RUB GBP 0.0100 100.0431
RUB RON 0.0547 18.2702
RUB SEK 0.1138 8.7889
RUB IDR 191.2990 0.0052
RUB INR 0.9955 1.0045
RUB BRL 0.0715 13.9781
RUB HRK 0.0848 11.7874
RUB JPY 1.4122 0.7081
RUB THB 0.4089 2.4453
RUB CHF 0.0121 82.6708
RUB EUR 0.0112 89.0364
RUB MYR 0.0550 18.1933
RUB BGN 0.0220 45.5243
RUB TRY 0.1013 9.8733
RUB CNY 0.0882 11.3424
RUB NOK 0.1158 8.6330
RUB NZD 0.0190 52.6967
RUB ZAR 0.2074 4.8225
RUB USD 0.0136 73.4442
RUB MXN 0.2698 3.7063
RUB SGD 0.0181 55.2849
RUB AUD 0.0176 56.7834
RUB ILS 0.0444 22.5146
RUB KRW 14.9781 0.0668
RUB PLN 0.0510 19.6223
BRL CAD 0.2420 4.1327
BRL HKD 1.4758 0.6776
BRL ISK 24.5537 0.0407
BRL PHP 9.1411 0.1094
BRL DKK 1.1679 0.8562
BRL HUF 56.5160 0.0177
BRL CZK 4.1074 0.2435
BRL GBP 0.1397 7.1571
BRL RON 0.7651 1.3071
BRL SEK 1.5904 0.6288
BRL IDR 2,673.9988 0.0004
BRL INR 13.9153 0.0719
BRL RUB 13.9781 0.0715
BRL HRK 1.1858 0.8433
BRL JPY 19.7403 0.0507
BRL THB 5.7163 0.1749
BRL CHF 0.1691 5.9143
BRL EUR 0.1570 6.3697
BRL MYR 0.7683 1.3016
BRL BGN 0.3070 3.2568
BRL TRY 1.4157 0.7063
BRL CNY 1.2324 0.8114
BRL NOK 1.6192 0.6176
BRL NZD 0.2653 3.7699
BRL ZAR 2.8985 0.3450
BRL USD 0.1903 5.2542
BRL MXN 3.7715 0.2651
BRL SGD 0.2528 3.9551
BRL AUD 0.2462 4.0623
BRL ILS 0.6208 1.6107
BRL KRW 209.3662 0.0048
BRL PLN 0.7124 1.4038
INR CAD 0.0174 57.5076
INR HKD 0.1061 9.4289
INR ISK 1.7645 0.5667
INR PHP 0.6569 1.5223
INR DKK 0.0839 11.9146
INR HUF 4.0614 0.2462
INR CZK 0.2952 3.3879
INR GBP 0.0100 99.5938
INR RON 0.0550 18.1882
INR SEK 0.1143 8.7495
INR IDR 192.1620 0.0052
INR BRL 0.0719 13.9153
INR RUB 1.0045 0.9955
INR HRK 0.0852 11.7345
INR JPY 1.4186 0.7049
INR THB 0.4108 2.4343
INR CHF 0.0122 82.2994
INR EUR 0.0113 88.6365
INR MYR 0.0552 18.1116
INR BGN 0.0221 45.3198
INR TRY 0.1017 9.8290
INR CNY 0.0886 11.2914
INR NOK 0.1164 8.5942
INR NZD 0.0191 52.4600
INR ZAR 0.2083 4.8008
INR USD 0.0137 73.1143
INR MXN 0.2710 3.6896
INR SGD 0.0182 55.0366
INR AUD 0.0177 56.5284
INR ILS 0.0446 22.4135
INR KRW 15.0457 0.0665
INR PLN 0.0512 19.5342
IDR CAD 0.0001 11,050.7861
IDR HKD 0.0006 1,811.8791
IDR ISK 0.0092 108.9039
IDR PHP 0.0034 292.5252
IDR DKK 0.0004 2,289.5393
IDR HUF 0.0211 47.3140
IDR CZK 0.0015 651.0175
IDR GBP 0.0001 19,138.1333
IDR RON 0.0003 3,495.0798
IDR SEK 0.0006 1,681.3157
IDR INR 0.0052 192.1620
IDR BRL 0.0004 2,673.9991
IDR RUB 0.0052 191.2990
IDR HRK 0.0004 2,254.9241
IDR JPY 0.0074 135.4586
IDR THB 0.0021 467.7864
IDR CHF 0.0001 15,814.8273
IDR EUR 0.0001 17,032.5833
IDR MYR 0.0003 3,480.3672
IDR BGN 0.0001 8,708.7456
IDR TRY 0.0005 1,888.7514
IDR CNY 0.0005 2,169.7820
IDR NOK 0.0006 1,651.4829
IDR NZD 0.0001 10,080.8281
IDR ZAR 0.0011 922.5395
IDR USD 0.0001 14,049.7981
IDR MXN 0.0014 709.0080
IDR SGD 0.0001 10,575.9560
IDR AUD 0.0001 10,862.6108
IDR ILS 0.0002 4,307.0273
IDR KRW 0.0783 12.7719
IDR PLN 0.0003 3,753.7340
SEK CAD 0.1521 6.5727
SEK HKD 0.9279 1.0777
SEK ISK 15.4385 0.0648
SEK PHP 5.7476 0.1740
SEK DKK 0.7343 1.3618
SEK HUF 35.5353 0.0281
SEK CZK 2.5826 0.3872
SEK GBP 0.0879 11.3828
SEK RON 0.4811 2.0788
SEK IDR 1,681.3158 0.0006
SEK INR 8.7495 0.1143
SEK BRL 0.6288 1.5904
SEK RUB 8.7889 0.1138
SEK HRK 0.7456 1.3412
SEK JPY 12.4120 0.0806
SEK THB 3.5942 0.2782
SEK CHF 0.1063 9.4062
SEK EUR 0.0987 10.1305
SEK MYR 0.4831 2.0700
SEK BGN 0.1931 5.1797
SEK TRY 0.8902 1.1234
SEK CNY 0.7749 1.2905
SEK NOK 1.0181 0.9823
SEK NZD 0.1668 5.9958
SEK ZAR 1.8225 0.5487
SEK USD 0.1197 8.3564
SEK MXN 2.3714 0.4217
SEK SGD 0.1590 6.2903
SEK AUD 0.1548 6.4608
SEK ILS 0.3904 2.5617
SEK KRW 131.6421 0.0076
SEK PLN 0.4479 2.2326
RON CAD 0.3163 3.1618
RON HKD 1.9290 0.5184
RON ISK 32.0932 0.0312
RON PHP 11.9480 0.0837
RON DKK 1.5265 0.6551
RON HUF 73.8699 0.0135
RON CZK 5.3686 0.1863
RON GBP 0.1826 5.4757
RON SEK 2.0788 0.4811
RON IDR 3,495.0793 0.0003
RON INR 18.1882 0.0550
RON BRL 1.3071 0.7651
RON RUB 18.2702 0.0547
RON HRK 1.5500 0.6452
RON JPY 25.8018 0.0388
RON THB 7.4715 0.1338
RON CHF 0.2210 4.5249
RON EUR 0.2052 4.8733
RON MYR 1.0042 0.9958
RON BGN 0.4013 2.4917
RON TRY 1.8505 0.5404
RON CNY 1.6108 0.6208
RON NOK 2.1163 0.4725
RON NZD 0.3467 2.8843
RON ZAR 3.7885 0.2640
RON USD 0.2488 4.0199
RON MXN 4.9295 0.2029
RON SGD 0.3305 3.0260
RON AUD 0.3218 3.1080
RON ILS 0.8115 1.2323
RON KRW 273.6544 0.0037
RON PLN 0.9311 1.0740
GBP CAD 1.7318 0.5774
GBP HKD 10.5626 0.0947
GBP ISK 175.7343 0.0057
GBP PHP 65.4239 0.0153
GBP DKK 8.3590 0.1196
GBP HUF 404.4922 0.0025
GBP CZK 29.3973 0.0340
GBP RON 5.4757 0.1826
GBP SEK 11.3828 0.0879
GBP IDR 19,138.1492 0.0001
GBP INR 99.5938 0.0100
GBP BRL 7.1571 0.1397
GBP RUB 100.0431 0.0100
GBP HRK 8.4873 0.1178
GBP JPY 141.2841 0.0071
GBP THB 40.9122 0.0244
GBP CHF 1.2101 0.8264
GBP EUR 1.1236 0.8900
GBP MYR 5.4989 0.1819
GBP BGN 2.1976 0.4550
GBP TRY 10.1327 0.0987
GBP CNY 8.8203 0.1134
GBP NOK 11.5885 0.0863
GBP NZD 1.8985 0.5267
GBP ZAR 20.7451 0.0482
GBP USD 1.3622 0.7341
GBP MXN 26.9929 0.0370
GBP SGD 1.8096 0.5526
GBP AUD 1.7618 0.5676
GBP ILS 4.4435 0.2250
GBP KRW 1,498.4606 0.0007
GBP PLN 5.0984 0.1961
CZK CAD 0.0589 16.9746
CZK HKD 0.3593 2.7831
CZK ISK 5.9779 0.1673
CZK PHP 2.2255 0.4493
CZK DKK 0.2843 3.5169
CZK HUF 13.7595 0.0727
CZK GBP 0.0340 29.3973
CZK RON 0.1863 5.3686
CZK SEK 0.3872 2.5826
CZK IDR 651.0175 0.0015
CZK INR 3.3879 0.2952
CZK BRL 0.2435 4.1074
CZK RUB 3.4031 0.2938
CZK HRK 0.2887 3.4637
CZK JPY 4.8060 0.2081
CZK THB 1.3917 0.7185
CZK CHF 0.0412 24.2925
CZK EUR 0.0382 26.1630
CZK MYR 0.1871 5.3460
CZK BGN 0.0748 13.3771
CZK TRY 0.3447 2.9012
CZK CNY 0.3000 3.3329
CZK NOK 0.3942 2.5368
CZK NZD 0.0646 15.4847
CZK ZAR 0.7057 1.4171
CZK USD 0.0463 21.5813
CZK MXN 0.9182 1.0891
CZK SGD 0.0616 16.2453
CZK AUD 0.0599 16.6856
CZK ILS 0.1512 6.6158
CZK KRW 50.9727 0.0196
CZK PLN 0.1734 5.7660
HUF CAD 0.0043 233.5626
HUF HKD 0.0261 38.2948
HUF ISK 0.4345 2.3017
HUF PHP 0.1617 6.1826
HUF DKK 0.0207 48.3903
HUF CZK 0.0727 13.7595
HUF GBP 0.0025 404.4922
HUF RON 0.0135 73.8699
HUF SEK 0.0281 35.5353
HUF IDR 47.3140 0.0211
HUF INR 0.2462 4.0614
HUF BRL 0.0177 56.5160
HUF RUB 0.2473 4.0432
HUF HRK 0.0210 47.6587
HUF JPY 0.3493 2.8630
HUF THB 0.1011 9.8868
HUF CHF 0.0030 334.2526
HUF EUR 0.0028 359.9900
HUF MYR 0.0136 73.5589
HUF BGN 0.0054 184.0628
HUF TRY 0.0251 39.9195
HUF CNY 0.0218 45.8592
HUF NOK 0.0286 34.9047
HUF NZD 0.0047 213.0623
HUF ZAR 0.0513 19.4982
HUF USD 0.0034 296.9480
HUF MXN 0.0667 14.9852
HUF SGD 0.0045 223.5269
HUF AUD 0.0044 229.5855
HUF ILS 0.0110 91.0307
HUF KRW 3.7045 0.2699
HUF PLN 0.0126 79.3366
DKK CAD 0.2072 4.8266
DKK HKD 1.2636 0.7914
DKK ISK 21.0235 0.0476
DKK PHP 7.8268 0.1278
DKK HUF 48.3903 0.0207
DKK CZK 3.5169 0.2843
DKK GBP 0.1196 8.3590
DKK RON 0.6551 1.5265
DKK SEK 1.3618 0.7343
DKK IDR 2,289.5393 0.0004
DKK INR 11.9146 0.0839
DKK BRL 0.8562 1.1679
DKK RUB 11.9684 0.0836
DKK HRK 1.0154 0.9849
DKK JPY 16.9021 0.0592
DKK THB 4.8944 0.2043
DKK CHF 0.1448 6.9074
DKK EUR 0.1344 7.4393
DKK MYR 0.6578 1.5201
DKK BGN 0.2629 3.8037
DKK TRY 1.2122 0.8249
DKK CNY 1.0552 0.9477
DKK NOK 1.3864 0.7213
DKK NZD 0.2271 4.4030
DKK ZAR 2.4818 0.4029
DKK USD 0.1630 6.1365
DKK MXN 3.2292 0.3097
DKK SGD 0.2165 4.6192
DKK AUD 0.2108 4.7445
DKK ILS 0.5316 1.8812
DKK KRW 179.2642 0.0056
DKK PLN 0.6099 1.6395
PHP CAD 0.0265 37.7772
PHP HKD 0.1614 6.1939
PHP ISK 2.6861 0.3723
PHP DKK 0.1278 7.8268
PHP HUF 6.1826 0.1617
PHP CZK 0.4493 2.2255
PHP GBP 0.0153 65.4239
PHP RON 0.0837 11.9480
PHP SEK 0.1740 5.7476
PHP IDR 292.5252 0.0034
PHP INR 1.5223 0.6569
PHP BRL 0.1094 9.1411
PHP RUB 1.5292 0.6540
PHP HRK 0.1297 7.7085
PHP JPY 2.1595 0.4631
PHP THB 0.6253 1.5991
PHP CHF 0.0185 54.0631
PHP EUR 0.0172 58.2260
PHP MYR 0.0841 11.8977
PHP BGN 0.0336 29.7709
PHP TRY 0.1549 6.4567
PHP CNY 0.1348 7.4174
PHP NOK 0.1771 5.6456
PHP NZD 0.0290 34.4614
PHP ZAR 0.3171 3.1537
PHP USD 0.0208 48.0294
PHP MXN 0.4126 2.4238
PHP SGD 0.0277 36.1540
PHP AUD 0.0269 37.1339
PHP ILS 0.0679 14.7236
PHP KRW 22.9039 0.0437
PHP PLN 0.0779 12.8322
ISK CAD 0.0099 101.4728
ISK HKD 0.0601 16.6374
ISK PHP 0.3723 2.6861
ISK DKK 0.0476 21.0235
ISK HUF 2.3017 0.4345
ISK CZK 0.1673 5.9779
ISK GBP 0.0057 175.7343
ISK RON 0.0312 32.0932
ISK SEK 0.0648 15.4385
ISK IDR 108.9039 0.0092
ISK INR 0.5667 1.7645
ISK BRL 0.0407 24.5537
ISK RUB 0.5693 1.7566
ISK HRK 0.0483 20.7056
ISK JPY 0.8040 1.2438
ISK THB 0.2328 4.2954
ISK CHF 0.0069 145.2182
ISK EUR 0.0064 156.4000
ISK MYR 0.0313 31.9582
ISK BGN 0.0125 79.9673
ISK TRY 0.0577 17.3433
ISK CNY 0.0502 19.9238
ISK NOK 0.0659 15.1646
ISK NZD 0.0108 92.5663
ISK ZAR 0.1180 8.4711
ISK USD 0.0078 129.0110
ISK MXN 0.1536 6.5104
ISK SGD 0.0103 97.1127
ISK AUD 0.0100 99.7449
ISK ILS 0.0253 39.5489
ISK KRW 8.5269 0.1173
ISK PLN 0.0290 34.4683
HKD CAD 0.1640 6.0991
HKD ISK 16.6374 0.0601
HKD PHP 6.1939 0.1614
HKD DKK 0.7914 1.2636
HKD HUF 38.2948 0.0261
HKD CZK 2.7831 0.3593
HKD GBP 0.0947 10.5626
HKD RON 0.5184 1.9290
HKD SEK 1.0777 0.9279
HKD IDR 1,811.8792 0.0006
HKD INR 9.4289 0.1061
HKD BRL 0.6776 1.4758
HKD RUB 9.4715 0.1056
HKD HRK 0.8035 1.2445
HKD JPY 13.3759 0.0748
HKD THB 3.8733 0.2582
HKD CHF 0.1146 8.7284
HKD EUR 0.1064 9.4005
HKD MYR 0.5206 1.9209
HKD BGN 0.2081 4.8065
HKD TRY 0.9593 1.0424
HKD CNY 0.8351 1.1975
HKD NOK 1.0971 0.9115
HKD NZD 0.1797 5.5637
HKD ZAR 1.9640 0.5092
HKD USD 0.1290 7.7543
HKD MXN 2.5555 0.3913
HKD SGD 0.1713 5.8370
HKD AUD 0.1668 5.9952
HKD ILS 0.4207 2.3771
HKD KRW 141.8648 0.0070
HKD PLN 0.4827 2.0717
CAD HKD 6.0991 0.1640
CAD ISK 101.4728 0.0099
CAD PHP 37.7772 0.0265
CAD DKK 4.8266 0.2072
CAD HUF 233.5626 0.0043
CAD CZK 16.9746 0.0589
CAD GBP 0.5774 1.7318
CAD RON 3.1618 0.3163
CAD SEK 6.5727 0.1521
CAD IDR 11,050.7818 0.0001
CAD INR 57.5076 0.0174
CAD BRL 4.1327 0.2420
CAD RUB 57.7671 0.0173
CAD HRK 4.9007 0.2041
CAD JPY 81.5805 0.0123
CAD THB 23.6236 0.0423
CAD CHF 0.6988 1.4311
CAD EUR 0.6488 1.5413
CAD MYR 3.1752 0.3149
CAD BGN 1.2689 0.7881
CAD TRY 5.8508 0.1709
CAD CNY 5.0930 0.1963
CAD NOK 6.6914 0.1494
CAD NZD 1.0962 0.9122
CAD ZAR 11.9787 0.0835
CAD USD 0.7865 1.2714
CAD MXN 15.5863 0.0642
CAD SGD 1.0449 0.9570
CAD AUD 1.0173 0.9830
CAD ILS 2.5658 0.3897
CAD KRW 865.2436 0.0012
CAD PLN 2.9439 0.3397
საიდან სად კურსი პირიქით