ვალუტის კურსი - 2020-02-19 23:00:35 LIVE

(ლართან მიმართებაში)
ვალუტა კურსი პირიქით
USD 2.8678 0.3487
EUR 3.1104 0.3215
GBP 3.7362 0.2677
JPY 2.6102 0.3831
BGN 1.5901 0.6289
DKK 4.1637 0.2402
ISK 2.2622 0.4420
RSD 2.6452 0.3780
NOK 3.0974 0.3229
PLN 7.3098 0.1368
RON 6.5140 0.1535
HUF 0.9299 1.0754
SEK 2.9508 0.3389
CHF 2.9216 0.3423
CZK 1.2543 0.7973
CAD 2.1678 0.4613
AUD 1.9280 0.5187
EGP 1.8374 0.5442
TRY 0.4745 2.1075
AED 7.8078 0.1281
IRR 0.6828 1.4646
ILS 8.3600 0.1196
ILS 8.3600 0.1196
SGD 2.0647 0.4843
KWD 9.3995 0.1064
CNY 4.1079 0.2434
HKD 3.6925 0.2708
INR 4.0186 0.2488
NZD 1.8454 0.5419
RUB 4.5283 0.2208
AZN 1.6912 0.5913
BYN 1.3063 0.7655
TMT 8.1937 0.1220
MDL 1.6257 0.6151
AMD 5.9839 0.1671
UZS 0.3006 3.3267
UAH 1.1732 0.8524
KZT 0.7609 1.3142
KGS 4.1041 0.2437
TJS 2.9575 0.3381
ZAR 1.9236 0.5199
BRL 0.6682 1.4966
QAR 7.8229 0.1278
KRW 2.4223 0.4128
ვალუტა კურსი პირიქით
ვალუტის კალკულატორი

ლარი
დოლარი
ევრო
რუბლი
ფუნტი
ლირა
მანათი
დრამი

საერთაშორისო ვალუტის კურსები

საიდან სად კურსი პირიქით
USD CAD 1.3263 0.7540
USD HKD 7.7685 0.1287
USD ISK 127.3114 0.0079
USD PHP 50.6648 0.0197
USD DKK 6.9066 0.1448
USD HUF 309.5692 0.0032
USD CZK 23.0196 0.0434
USD GBP 0.7672 1.3034
USD RON 4.4215 0.2262
USD SEK 9.7539 0.1025
USD IDR 13,664.9963 0.0001
USD INR 71.5514 0.0140
USD BRL 4.3462 0.2301
USD RUB 63.7653 0.0157
USD HRK 6.8824 0.1453
USD JPY 109.7448 0.0091
USD THB 31.2250 0.0320
USD CHF 0.9818 1.0186
USD EUR 0.9246 1.0816
USD MYR 4.1530 0.2408
USD BGN 1.8082 0.5530
USD TRY 6.0691 0.1648
USD CNY 7.0018 0.1428
USD NOK 9.3272 0.1072
USD NZD 1.5644 0.6392
USD ZAR 15.0510 0.0664
USD MXN 18.6387 0.0537
USD SGD 1.3922 0.7183
USD AUD 1.4973 0.6679
USD ILS 3.4234 0.2921
USD KRW 1,191.5126 0.0008
USD PLN 3.9521 0.2530
EUR CAD 1.4345 0.6971
EUR HKD 8.4024 0.1190
EUR ISK 137.7000 0.0073
EUR PHP 54.7990 0.0182
EUR DKK 7.4702 0.1339
EUR HUF 334.8300 0.0030
EUR CZK 24.8980 0.0402
EUR AUD 1.6195 0.6175
EUR RON 4.7823 0.2091
EUR SEK 10.5498 0.0948
EUR IDR 14,780.0600 0.0001
EUR INR 77.3900 0.0129
EUR BRL 4.7009 0.2127
EUR RUB 68.9685 0.0145
EUR HRK 7.4440 0.1343
EUR JPY 118.7000 0.0084
EUR THB 33.7730 0.0296
EUR CHF 1.0619 0.9417
EUR SGD 1.5058 0.6641
EUR PLN 4.2746 0.2339
EUR BGN 1.9558 0.5113
EUR TRY 6.5643 0.1523
EUR CNY 7.5732 0.1320
EUR NOK 10.0883 0.0991
EUR NZD 1.6921 0.5910
EUR ZAR 16.2792 0.0614
EUR USD 1.0816 0.9246
EUR MXN 20.1596 0.0496
EUR ILS 3.7028 0.2701
EUR GBP 0.8299 1.2050
EUR KRW 1,288.7400 0.0008
EUR MYR 4.4919 0.2226
HRK CAD 0.1927 5.1893
HRK HKD 1.1287 0.8859
HRK ISK 18.4981 0.0541
HRK PHP 7.3615 0.1358
HRK DKK 1.0035 0.9965
HRK HUF 44.9798 0.0222
HRK CZK 3.3447 0.2990
HRK GBP 0.1115 8.9703
HRK RON 0.6424 1.5566
HRK SEK 1.4172 0.7056
HRK IDR 1,985.4997 0.0005
HRK INR 10.3963 0.0962
HRK BRL 0.6315 1.5835
HRK RUB 9.2650 0.1079
HRK JPY 15.9457 0.0627
HRK THB 4.5369 0.2204
HRK CHF 0.1427 7.0101
HRK EUR 0.1343 7.4440
HRK MYR 0.6034 1.6572
HRK BGN 0.2627 3.8061
HRK TRY 0.8818 1.1340
HRK CNY 1.0174 0.9829
HRK NOK 1.3552 0.7379
HRK NZD 0.2273 4.3993
HRK ZAR 2.1869 0.4573
HRK USD 0.1453 6.8824
HRK MXN 2.7082 0.3693
HRK SGD 0.2023 4.9436
HRK AUD 0.2176 4.5965
HRK ILS 0.4974 2.0104
HRK KRW 173.1247 0.0058
HRK PLN 0.5742 1.7414
PLN CAD 0.3356 2.9799
PLN HKD 1.9657 0.5087
PLN ISK 32.2135 0.0310
PLN PHP 12.8197 0.0780
PLN DKK 1.7476 0.5722
PLN HUF 78.3301 0.0128
PLN CZK 5.8246 0.1717
PLN GBP 0.1941 5.1511
PLN RON 1.1188 0.8938
PLN SEK 2.4680 0.4052
PLN IDR 3,457.6475 0.0003
PLN INR 18.1046 0.0552
PLN BRL 1.0997 0.9093
PLN RUB 16.1345 0.0620
PLN HRK 1.7414 0.5742
PLN JPY 27.7687 0.0360
PLN THB 7.9009 0.1266
PLN CHF 0.2484 4.0254
PLN EUR 0.2339 4.2746
PLN MYR 1.0508 0.9516
PLN BGN 0.4575 2.1856
PLN TRY 1.5357 0.6512
PLN CNY 1.7717 0.5644
PLN NOK 2.3601 0.4237
PLN NZD 0.3958 2.5262
PLN ZAR 3.8084 0.2626
PLN USD 0.2530 3.9521
PLN MXN 4.7161 0.2120
PLN SGD 0.3523 2.8388
PLN AUD 0.3789 2.6395
PLN ILS 0.8662 1.1544
PLN KRW 301.4879 0.0033
KRW CAD 0.0011 898.3897
KRW HKD 0.0065 153.3776
KRW ISK 0.1068 9.3590
KRW PHP 0.0425 23.5176
KRW DKK 0.0058 172.5175
KRW HUF 0.2598 3.8489
KRW CZK 0.0193 51.7608
KRW GBP 0.0006 1,552.9795
KRW RON 0.0037 269.4812
KRW SEK 0.0082 122.1578
KRW IDR 11.4686 0.0872
KRW INR 0.0601 16.6525
KRW BRL 0.0036 274.1475
KRW RUB 0.0535 18.6859
KRW HRK 0.0058 173.1247
KRW JPY 0.0921 10.8571
KRW THB 0.0262 38.1589
KRW CHF 0.0008 1,213.6171
KRW EUR 0.0008 1,288.7400
KRW MYR 0.0035 286.9031
KRW BGN 0.0015 658.9324
KRW TRY 0.0051 196.3256
KRW CNY 0.0059 170.1711
KRW NOK 0.0078 127.7460
KRW NZD 0.0013 761.6216
KRW ZAR 0.0126 79.1648
KRW USD 0.0008 1,191.5125
KRW MXN 0.0156 63.9269
KRW SGD 0.0012 855.8507
KRW AUD 0.0013 795.7641
KRW ILS 0.0029 348.0447
KRW PLN 0.0033 301.4879
ILS CAD 0.3874 2.5812
ILS HKD 2.2692 0.4407
ILS ISK 37.1881 0.0269
ILS PHP 14.7993 0.0676
ILS DKK 2.0174 0.4957
ILS HUF 90.4262 0.0111
ILS CZK 6.7241 0.1487
ILS GBP 0.2241 4.4620
ILS RON 1.2915 0.7743
ILS SEK 2.8491 0.3510
ILS IDR 3,991.5901 0.0003
ILS INR 20.9004 0.0478
ILS BRL 1.2696 0.7877
ILS RUB 18.6260 0.0537
ILS HRK 2.0104 0.4974
ILS JPY 32.0568 0.0312
ILS THB 9.1209 0.1096
ILS CHF 0.2868 3.4870
ILS EUR 0.2701 3.7028
ILS MYR 1.2131 0.8243
ILS BGN 0.5282 1.8932
ILS TRY 1.7728 0.5641
ILS CNY 2.0453 0.4889
ILS NOK 2.7245 0.3670
ILS NZD 0.4570 2.1883
ILS ZAR 4.3965 0.2275
ILS USD 0.2921 3.4234
ILS MXN 5.4444 0.1837
ILS SGD 0.4067 2.4590
ILS AUD 0.4374 2.2864
ILS KRW 348.0447 0.0029
ILS PLN 1.1544 0.8662
AUD CAD 0.8858 1.1290
AUD HKD 5.1883 0.1927
AUD ISK 85.0262 0.0118
AUD PHP 33.8370 0.0296
AUD DKK 4.6127 0.2168
AUD HUF 206.7490 0.0048
AUD CZK 15.3739 0.0650
AUD GBP 0.5124 1.9516
AUD RON 2.9529 0.3386
AUD SEK 6.5142 0.1535
AUD IDR 9,126.3106 0.0001
AUD INR 47.7864 0.0209
AUD BRL 2.9027 0.3445
AUD RUB 42.5863 0.0235
AUD HRK 4.5965 0.2176
AUD JPY 73.2942 0.0136
AUD THB 20.8540 0.0480
AUD CHF 0.6557 1.5251
AUD EUR 0.6175 1.6195
AUD MYR 2.7736 0.3605
AUD BGN 1.2077 0.8280
AUD TRY 4.0533 0.2467
AUD CNY 4.6763 0.2138
AUD NOK 6.2293 0.1605
AUD NZD 1.0448 0.9571
AUD ZAR 10.0520 0.0995
AUD USD 0.6679 1.4973
AUD MXN 12.4480 0.0803
AUD SGD 0.9298 1.0755
AUD ILS 2.2864 0.4374
AUD KRW 795.7641 0.0013
AUD PLN 2.6395 0.3789
SGD CAD 0.9526 1.0497
SGD HKD 5.5800 0.1792
SGD ISK 91.4464 0.0109
SGD PHP 36.3920 0.0275
SGD DKK 4.9610 0.2016
SGD HUF 222.3602 0.0045
SGD CZK 16.5347 0.0605
SGD GBP 0.5511 1.8145
SGD RON 3.1759 0.3149
SGD SEK 7.0061 0.1427
SGD IDR 9,815.4204 0.0001
SGD INR 51.3946 0.0195
SGD BRL 3.1219 0.3203
SGD RUB 45.8019 0.0218
SGD HRK 4.9436 0.2023
SGD JPY 78.8285 0.0127
SGD THB 22.4286 0.0446
SGD CHF 0.7052 1.4180
SGD EUR 0.6641 1.5058
SGD MYR 2.9831 0.3352
SGD BGN 1.2988 0.7699
SGD TRY 4.3593 0.2294
SGD CNY 5.0294 0.1988
SGD NOK 6.6996 0.1493
SGD NZD 1.1237 0.8899
SGD ZAR 10.8110 0.0925
SGD USD 0.7183 1.3922
SGD MXN 13.3880 0.0747
SGD AUD 1.0755 0.9298
SGD ILS 2.4590 0.4067
SGD KRW 855.8507 0.0012
SGD PLN 2.8388 0.3523
MXN CAD 0.0712 14.0534
MXN HKD 0.4168 2.3993
MXN ISK 6.8305 0.1464
MXN PHP 2.7183 0.3679
MXN DKK 0.3706 2.6987
MXN HUF 16.6090 0.0602
MXN CZK 1.2350 0.8097
MXN GBP 0.0412 24.2931
MXN RON 0.2372 4.2155
MXN SEK 0.5233 1.9109
MXN IDR 733.1524 0.0014
MXN INR 3.8389 0.2605
MXN BRL 0.2332 4.2885
MXN RUB 3.4211 0.2923
MXN HRK 0.3693 2.7082
MXN JPY 5.8880 0.1698
MXN THB 1.6753 0.5969
MXN CHF 0.0527 18.9845
MXN EUR 0.0496 20.1596
MXN MYR 0.2228 4.4880
MXN BGN 0.0970 10.3076
MXN TRY 0.3256 3.0711
MXN CNY 0.3757 2.6620
MXN NOK 0.5004 1.9983
MXN NZD 0.0839 11.9140
MXN ZAR 0.8075 1.2384
MXN USD 0.0537 18.6387
MXN SGD 0.0747 13.3880
MXN AUD 0.0803 12.4480
MXN ILS 0.1837 5.4444
MXN KRW 63.9269 0.0156
MXN PLN 0.2120 4.7161
USD CAD 1.3263 0.7540
USD HKD 7.7685 0.1287
USD ISK 127.3114 0.0079
USD PHP 50.6648 0.0197
USD DKK 6.9066 0.1448
USD HUF 309.5692 0.0032
USD CZK 23.0196 0.0434
USD GBP 0.7672 1.3034
USD RON 4.4215 0.2262
USD SEK 9.7539 0.1025
USD IDR 13,664.9963 0.0001
USD INR 71.5514 0.0140
USD BRL 4.3462 0.2301
USD RUB 63.7653 0.0157
USD HRK 6.8824 0.1453
USD JPY 109.7448 0.0091
USD THB 31.2250 0.0320
USD CHF 0.9818 1.0186
USD EUR 0.9246 1.0816
USD MYR 4.1530 0.2408
USD BGN 1.8082 0.5530
USD TRY 6.0691 0.1648
USD CNY 7.0018 0.1428
USD NOK 9.3272 0.1072
USD NZD 1.5644 0.6392
USD ZAR 15.0510 0.0664
USD MXN 18.6387 0.0537
USD SGD 1.3922 0.7183
USD AUD 1.4973 0.6679
USD ILS 3.4234 0.2921
USD KRW 1,191.5126 0.0008
USD PLN 3.9521 0.2530
ZAR CAD 0.0881 11.3483
ZAR HKD 0.5161 1.9374
ZAR ISK 8.4586 0.1182
ZAR PHP 3.3662 0.2971
ZAR DKK 0.4589 2.1792
ZAR HUF 20.5680 0.0486
ZAR CZK 1.5294 0.6538
ZAR GBP 0.0510 19.6170
ZAR RON 0.2938 3.4041
ZAR SEK 0.6481 1.5431
ZAR IDR 907.9107 0.0011
ZAR INR 4.7539 0.2104
ZAR BRL 0.2888 3.4630
ZAR RUB 4.2366 0.2360
ZAR HRK 0.4573 2.1869
ZAR JPY 7.2915 0.1371
ZAR THB 2.0746 0.4820
ZAR CHF 0.0652 15.3303
ZAR EUR 0.0614 16.2792
ZAR MYR 0.2759 3.6241
ZAR BGN 0.1201 8.3236
ZAR TRY 0.4032 2.4800
ZAR CNY 0.4652 2.1496
ZAR NOK 0.6197 1.6137
ZAR NZD 0.1039 9.6207
ZAR USD 0.0664 15.0510
ZAR MXN 1.2384 0.8075
ZAR SGD 0.0925 10.8110
ZAR AUD 0.0995 10.0520
ZAR ILS 0.2275 4.3965
ZAR KRW 79.1648 0.0126
ZAR PLN 0.2626 3.8084
NZD CAD 0.8478 1.1796
NZD HKD 4.9657 0.2014
NZD ISK 81.3782 0.0123
NZD PHP 32.3852 0.0309
NZD DKK 4.4148 0.2265
NZD HUF 197.8784 0.0051
NZD CZK 14.7143 0.0680
NZD GBP 0.4904 2.0390
NZD RON 2.8263 0.3538
NZD SEK 6.2347 0.1604
NZD IDR 8,734.7438 0.0001
NZD INR 45.7361 0.0219
NZD BRL 2.7781 0.3600
NZD RUB 40.7591 0.0245
NZD HRK 4.3993 0.2273
NZD JPY 70.1495 0.0143
NZD THB 19.9592 0.0501
NZD CHF 0.6276 1.5935
NZD EUR 0.5910 1.6921
NZD MYR 2.6546 0.3767
NZD BGN 1.1558 0.8652
NZD TRY 3.8794 0.2578
NZD CNY 4.4756 0.2234
NZD NOK 5.9620 0.1677
NZD ZAR 9.6207 0.1039
NZD USD 0.6392 1.5644
NZD MXN 11.9140 0.0839
NZD SGD 0.8899 1.1237
NZD AUD 0.9571 1.0448
NZD ILS 2.1883 0.4570
NZD KRW 761.6217 0.0013
NZD PLN 2.5262 0.3958
NOK CAD 0.1422 7.0326
NOK HKD 0.8329 1.2006
NOK ISK 13.6495 0.0733
NOK PHP 5.4319 0.1841
NOK DKK 0.7405 1.3505
NOK HUF 33.1899 0.0301
NOK CZK 2.4680 0.4052
NOK GBP 0.0823 12.1568
NOK RON 0.4740 2.1095
NOK SEK 1.0457 0.9563
NOK IDR 1,465.0694 0.0007
NOK INR 7.6713 0.1304
NOK BRL 0.4660 2.1460
NOK RUB 6.8365 0.1463
NOK HRK 0.7379 1.3552
NOK JPY 11.7661 0.0850
NOK THB 3.3477 0.2987
NOK CHF 0.1053 9.5002
NOK EUR 0.0991 10.0883
NOK MYR 0.4453 2.2459
NOK BGN 0.1939 5.1581
NOK TRY 0.6507 1.5368
NOK CNY 0.7507 1.3321
NOK NZD 0.1677 5.9620
NOK ZAR 1.6137 0.6197
NOK USD 0.1072 9.3272
NOK MXN 1.9983 0.5004
NOK SGD 0.1493 6.6996
NOK AUD 0.1605 6.2293
NOK ILS 0.3670 2.7245
NOK KRW 127.7460 0.0078
NOK PLN 0.4237 2.3601
CNY CAD 0.1894 5.2793
CNY HKD 1.1095 0.9013
CNY ISK 18.1825 0.0550
CNY PHP 7.2359 0.1382
CNY DKK 0.9864 1.0138
CNY HUF 44.2125 0.0226
CNY CZK 3.2876 0.3042
CNY GBP 0.1096 9.1260
CNY RON 0.6315 1.5836
CNY SEK 1.3930 0.7179
CNY IDR 1,951.6268 0.0005
CNY INR 10.2189 0.0979
CNY BRL 0.6207 1.6110
CNY RUB 9.1069 0.1098
CNY HRK 0.9829 1.0174
CNY JPY 15.6737 0.0638
CNY THB 4.4595 0.2242
CNY CHF 0.1402 7.1317
CNY EUR 0.1320 7.5732
CNY MYR 0.5931 1.6860
CNY BGN 0.2583 3.8722
CNY TRY 0.8668 1.1537
CNY NOK 1.3321 0.7507
CNY NZD 0.2234 4.4756
CNY ZAR 2.1496 0.4652
CNY USD 0.1428 7.0018
CNY MXN 2.6620 0.3757
CNY SGD 0.1988 5.0294
CNY AUD 0.2138 4.6763
CNY ILS 0.4889 2.0453
CNY KRW 170.1711 0.0059
CNY PLN 0.5644 1.7717
TRY CAD 0.2185 4.5760
TRY HKD 1.2800 0.7812
TRY ISK 20.9771 0.0477
TRY PHP 8.3480 0.1198
TRY DKK 1.1380 0.8787
TRY HUF 51.0077 0.0196
TRY CZK 3.7929 0.2636
TRY GBP 0.1264 7.9102
TRY RON 0.7285 1.3726
TRY SEK 1.6071 0.6222
TRY IDR 2,251.5820 0.0004
TRY INR 11.7895 0.0848
TRY BRL 0.7161 1.3964
TRY RUB 10.5066 0.0952
TRY HRK 1.1340 0.8818
TRY JPY 18.0827 0.0553
TRY THB 5.1450 0.1944
TRY CHF 0.1618 6.1817
TRY EUR 0.1523 6.5643
TRY MYR 0.6843 1.4614
TRY BGN 0.2979 3.3563
TRY CNY 1.1537 0.8668
TRY NOK 1.5368 0.6507
TRY NZD 0.2578 3.8794
TRY ZAR 2.4800 0.4032
TRY USD 0.1648 6.0691
TRY MXN 3.0711 0.3256
TRY SGD 0.2294 4.3593
TRY AUD 0.2467 4.0533
TRY ILS 0.5641 1.7728
TRY KRW 196.3256 0.0051
TRY PLN 0.6512 1.5357
BGN CAD 0.7335 1.3634
BGN HKD 4.2961 0.2328
BGN ISK 70.4060 0.0142
BGN PHP 28.0187 0.0357
BGN DKK 3.8195 0.2618
BGN HUF 171.1985 0.0058
BGN CZK 12.7303 0.0786
BGN GBP 0.4243 2.3568
BGN RON 2.4452 0.4090
BGN SEK 5.3941 0.1854
BGN IDR 7,557.0406 0.0001
BGN INR 39.5695 0.0253
BGN BRL 2.4036 0.4160
BGN RUB 35.2636 0.0284
BGN HRK 3.8061 0.2627
BGN JPY 60.6913 0.0165
BGN THB 17.2681 0.0579
BGN CHF 0.5429 1.8418
BGN EUR 0.5113 1.9558
BGN MYR 2.2967 0.4354
BGN TRY 3.3563 0.2979
BGN CNY 3.8722 0.2583
BGN NOK 5.1581 0.1939
BGN NZD 0.8652 1.1558
BGN ZAR 8.3236 0.1201
BGN USD 0.5530 1.8082
BGN MXN 10.3076 0.0970
BGN SGD 0.7699 1.2988
BGN AUD 0.8280 1.2077
BGN ILS 1.8932 0.5282
BGN KRW 658.9324 0.0015
BGN PLN 2.1856 0.4575
MYR CAD 0.3194 3.1313
MYR HKD 1.8706 0.5346
MYR ISK 30.6552 0.0326
MYR PHP 12.1995 0.0820
MYR DKK 1.6630 0.6013
MYR HUF 74.5408 0.0134
MYR CZK 5.5429 0.1804
MYR GBP 0.1847 5.4129
MYR RON 1.0646 0.9393
MYR SEK 2.3486 0.4258
MYR IDR 3,290.3805 0.0003
MYR INR 17.2288 0.0580
MYR BRL 1.0465 0.9555
MYR RUB 15.3540 0.0651
MYR HRK 1.6572 0.6034
MYR JPY 26.4253 0.0378
MYR THB 7.5186 0.1330
MYR CHF 0.2364 4.2301
MYR EUR 0.2226 4.4919
MYR BGN 0.4354 2.2967
MYR TRY 1.4614 0.6843
MYR CNY 1.6860 0.5931
MYR NOK 2.2459 0.4453
MYR NZD 0.3767 2.6546
MYR ZAR 3.6241 0.2759
MYR USD 0.2408 4.1530
MYR MXN 4.4880 0.2228
MYR SGD 0.3352 2.9831
MYR AUD 0.3605 2.7736
MYR ILS 0.8243 1.2131
MYR KRW 286.9031 0.0035
MYR PLN 0.9516 1.0508
EUR CAD 1.4345 0.6971
EUR HKD 8.4024 0.1190
EUR ISK 137.7000 0.0073
EUR PHP 54.7990 0.0182
EUR DKK 7.4702 0.1339
EUR HUF 334.8300 0.0030
EUR CZK 24.8980 0.0402
EUR AUD 1.6195 0.6175
EUR RON 4.7823 0.2091
EUR SEK 10.5498 0.0948
EUR IDR 14,780.0600 0.0001
EUR INR 77.3900 0.0129
EUR BRL 4.7009 0.2127
EUR RUB 68.9685 0.0145
EUR HRK 7.4440 0.1343
EUR JPY 118.7000 0.0084
EUR THB 33.7730 0.0296
EUR CHF 1.0619 0.9417
EUR SGD 1.5058 0.6641
EUR PLN 4.2746 0.2339
EUR BGN 1.9558 0.5113
EUR TRY 6.5643 0.1523
EUR CNY 7.5732 0.1320
EUR NOK 10.0883 0.0991
EUR NZD 1.6921 0.5910
EUR ZAR 16.2792 0.0614
EUR USD 1.0816 0.9246
EUR MXN 20.1596 0.0496
EUR ILS 3.7028 0.2701
EUR GBP 0.8299 1.2050
EUR KRW 1,288.7400 0.0008
EUR MYR 4.4919 0.2226
CHF CAD 1.3509 0.7403
CHF HKD 7.9126 0.1264
CHF ISK 129.6732 0.0077
CHF PHP 51.6047 0.0194
CHF DKK 7.0347 0.1422
CHF HUF 315.3122 0.0032
CHF CZK 23.4467 0.0427
CHF GBP 0.7815 1.2796
CHF RON 4.5035 0.2220
CHF SEK 9.9348 0.1007
CHF IDR 13,918.5046 0.0001
CHF INR 72.8788 0.0137
CHF BRL 4.4269 0.2259
CHF RUB 64.9482 0.0154
CHF HRK 7.0101 0.1427
CHF JPY 111.7808 0.0089
CHF THB 31.8043 0.0314
CHF EUR 0.9417 1.0619
CHF MYR 4.2301 0.2364
CHF BGN 1.8418 0.5429
CHF TRY 6.1817 0.1618
CHF CNY 7.1317 0.1402
CHF NOK 9.5002 0.1053
CHF NZD 1.5935 0.6276
CHF ZAR 15.3303 0.0652
CHF USD 1.0186 0.9818
CHF MXN 18.9845 0.0527
CHF SGD 1.4180 0.7052
CHF AUD 1.5251 0.6557
CHF ILS 3.4870 0.2868
CHF KRW 1,213.6171 0.0008
CHF PLN 4.0254 0.2484
THB CAD 0.0425 23.5434
THB HKD 0.2488 4.0194
THB ISK 4.0772 0.2453
THB PHP 1.6226 0.6163
THB DKK 0.2212 4.5210
THB HUF 9.9141 0.1009
THB CZK 0.7372 1.3565
THB GBP 0.0246 40.6977
THB RON 0.1416 7.0621
THB SEK 0.3124 3.2013
THB IDR 437.6295 0.0023
THB INR 2.2915 0.4364
THB BRL 0.1392 7.1844
THB RUB 2.0421 0.4897
THB HRK 0.2204 4.5369
THB JPY 3.5146 0.2845
THB CHF 0.0314 31.8043
THB EUR 0.0296 33.7730
THB MYR 0.1330 7.5186
THB BGN 0.0579 17.2681
THB TRY 0.1944 5.1450
THB CNY 0.2242 4.4595
THB NOK 0.2987 3.3477
THB NZD 0.0501 19.9592
THB ZAR 0.4820 2.0746
THB USD 0.0320 31.2250
THB MXN 0.5969 1.6753
THB SGD 0.0446 22.4286
THB AUD 0.0480 20.8540
THB ILS 0.1096 9.1209
THB KRW 38.1589 0.0262
THB PLN 0.1266 7.9009
JPY CAD 0.0121 82.7466
JPY HKD 0.0708 14.1269
JPY ISK 1.1601 0.8620
JPY PHP 0.4617 2.1661
JPY DKK 0.0629 15.8898
JPY HUF 2.8208 0.3545
JPY CZK 0.2098 4.7675
JPY GBP 0.0070 143.0379
JPY RON 0.0403 24.8207
JPY SEK 0.0889 11.2514
JPY IDR 124.5161 0.0080
JPY INR 0.6520 1.5338
JPY BRL 0.0396 25.2505
JPY RUB 0.5810 1.7211
JPY HRK 0.0627 15.9457
JPY THB 0.2845 3.5146
JPY CHF 0.0089 111.7808
JPY EUR 0.0084 118.7000
JPY MYR 0.0378 26.4253
JPY BGN 0.0165 60.6913
JPY TRY 0.0553 18.0827
JPY CNY 0.0638 15.6737
JPY NOK 0.0850 11.7661
JPY NZD 0.0143 70.1495
JPY ZAR 0.1371 7.2915
JPY USD 0.0091 109.7448
JPY MXN 0.1698 5.8880
JPY SGD 0.0127 78.8285
JPY AUD 0.0136 73.2942
JPY ILS 0.0312 32.0568
JPY KRW 10.8571 0.0921
JPY PLN 0.0360 27.7687
RUB CAD 0.0208 48.0784
RUB HKD 0.1218 8.2082
RUB ISK 1.9966 0.5009
RUB PHP 0.7946 1.2586
RUB DKK 0.1083 9.2325
RUB HUF 4.8548 0.2060
RUB CZK 0.3610 2.7700
RUB GBP 0.0120 83.1096
RUB RON 0.0693 14.4216
RUB SEK 0.1530 6.5374
RUB IDR 214.3016 0.0047
RUB INR 1.1221 0.8912
RUB BRL 0.0682 14.6713
RUB HRK 0.1079 9.2650
RUB JPY 1.7211 0.5810
RUB THB 0.4897 2.0421
RUB CHF 0.0154 64.9482
RUB EUR 0.0145 68.9685
RUB MYR 0.0651 15.3540
RUB BGN 0.0284 35.2636
RUB TRY 0.0952 10.5066
RUB CNY 0.1098 9.1069
RUB NOK 0.1463 6.8365
RUB NZD 0.0245 40.7591
RUB ZAR 0.2360 4.2366
RUB USD 0.0157 63.7653
RUB MXN 0.2923 3.4211
RUB SGD 0.0218 45.8019
RUB AUD 0.0235 42.5863
RUB ILS 0.0537 18.6260
RUB KRW 18.6859 0.0535
RUB PLN 0.0620 16.1345
BRL CAD 0.3052 3.2770
BRL HKD 1.7874 0.5595
BRL ISK 29.2923 0.0341
BRL PHP 11.6571 0.0858
BRL DKK 1.5891 0.6293
BRL HUF 71.2268 0.0140
BRL CZK 5.2964 0.1888
BRL GBP 0.1765 5.6648
BRL RON 1.0173 0.9830
BRL SEK 2.2442 0.4456
BRL IDR 3,144.0916 0.0003
BRL INR 16.4628 0.0607
BRL RUB 14.6713 0.0682
BRL HRK 1.5835 0.6315
BRL JPY 25.2505 0.0396
BRL THB 7.1844 0.1392
BRL CHF 0.2259 4.4269
BRL EUR 0.2127 4.7009
BRL MYR 0.9555 1.0465
BRL BGN 0.4160 2.4036
BRL TRY 1.3964 0.7161
BRL CNY 1.6110 0.6207
BRL NOK 2.1460 0.4660
BRL NZD 0.3600 2.7781
BRL ZAR 3.4630 0.2888
BRL USD 0.2301 4.3462
BRL MXN 4.2885 0.2332
BRL SGD 0.3203 3.1219
BRL AUD 0.3445 2.9027
BRL ILS 0.7877 1.2696
BRL KRW 274.1475 0.0036
BRL PLN 0.9093 1.0997
INR CAD 0.0185 53.9491
INR HKD 0.1086 9.2105
INR ISK 1.7793 0.5620
INR PHP 0.7081 1.4123
INR DKK 0.0965 10.3598
INR HUF 4.3265 0.2311
INR CZK 0.3217 3.1083
INR GBP 0.0107 93.2578
INR RON 0.0618 16.1826
INR SEK 0.1363 7.3357
INR IDR 190.9815 0.0052
INR BRL 0.0607 16.4628
INR RUB 0.8912 1.1221
INR HRK 0.0962 10.3963
INR JPY 1.5338 0.6520
INR THB 0.4364 2.2915
INR CHF 0.0137 72.8788
INR EUR 0.0129 77.3900
INR MYR 0.0580 17.2288
INR BGN 0.0253 39.5695
INR TRY 0.0848 11.7895
INR CNY 0.0979 10.2189
INR NOK 0.1304 7.6713
INR NZD 0.0219 45.7361
INR ZAR 0.2104 4.7539
INR USD 0.0140 71.5514
INR MXN 0.2605 3.8389
INR SGD 0.0195 51.3946
INR AUD 0.0209 47.7864
INR ILS 0.0478 20.9004
INR KRW 16.6525 0.0601
INR PLN 0.0552 18.1046
IDR CAD 0.0001 10,303.2876
IDR HKD 0.0006 1,759.0283
IDR ISK 0.0093 107.3352
IDR PHP 0.0037 269.7140
IDR DKK 0.0005 1,978.5360
IDR HUF 0.0227 44.1420
IDR CZK 0.0017 593.6244
IDR GBP 0.0001 17,810.5175
IDR RON 0.0003 3,090.5758
IDR SEK 0.0007 1,400.9801
IDR INR 0.0052 190.9815
IDR BRL 0.0003 3,144.0915
IDR RUB 0.0047 214.3016
IDR HRK 0.0005 1,985.4999
IDR JPY 0.0080 124.5161
IDR THB 0.0023 437.6295
IDR CHF 0.0001 13,918.5044
IDR EUR 0.0001 14,780.0652
IDR MYR 0.0003 3,290.3807
IDR BGN 0.0001 7,557.0424
IDR TRY 0.0004 2,251.5818
IDR CNY 0.0005 1,951.6270
IDR NOK 0.0007 1,465.0694
IDR NZD 0.0001 8,734.7459
IDR ZAR 0.0011 907.9107
IDR USD 0.0001 13,664.9918
IDR MXN 0.0014 733.1524
IDR SGD 0.0001 9,815.4210
IDR AUD 0.0001 9,126.3109
IDR ILS 0.0003 3,991.5905
IDR KRW 0.0872 11.4686
IDR PLN 0.0003 3,457.6473
SEK CAD 0.1360 7.3543
SEK HKD 0.7965 1.2556
SEK ISK 13.0524 0.0766
SEK PHP 5.1943 0.1925
SEK DKK 0.7081 1.4123
SEK HUF 31.7380 0.0315
SEK CZK 2.3600 0.4237
SEK GBP 0.0787 12.7129
SEK RON 0.4533 2.2060
SEK IDR 1,400.9801 0.0007
SEK INR 7.3357 0.1363
SEK BRL 0.4456 2.2442
SEK RUB 6.5374 0.1530
SEK HRK 0.7056 1.4172
SEK JPY 11.2514 0.0889
SEK THB 3.2013 0.3124
SEK CHF 0.1007 9.9348
SEK EUR 0.0948 10.5498
SEK MYR 0.4258 2.3486
SEK BGN 0.1854 5.3941
SEK TRY 0.6222 1.6071
SEK CNY 0.7179 1.3930
SEK NOK 0.9563 1.0457
SEK NZD 0.1604 6.2347
SEK ZAR 1.5431 0.6481
SEK USD 0.1025 9.7539
SEK MXN 1.9109 0.5233
SEK SGD 0.1427 7.0061
SEK AUD 0.1535 6.5142
SEK ILS 0.3510 2.8491
SEK KRW 122.1578 0.0082
SEK PLN 0.4052 2.4680
RON CAD 0.3000 3.3338
RON HKD 1.7570 0.5692
RON ISK 28.7937 0.0347
RON PHP 11.4587 0.0873
RON DKK 1.5621 0.6402
RON HUF 70.0144 0.0143
RON CZK 5.2063 0.1921
RON GBP 0.1735 5.7628
RON SEK 2.2060 0.4533
RON IDR 3,090.5757 0.0003
RON INR 16.1826 0.0618
RON BRL 0.9830 1.0173
RON RUB 14.4216 0.0693
RON HRK 1.5566 0.6424
RON JPY 24.8207 0.0403
RON THB 7.0621 0.1416
RON CHF 0.2220 4.5035
RON EUR 0.2091 4.7823
RON MYR 0.9393 1.0646
RON BGN 0.4090 2.4452
RON TRY 1.3726 0.7285
RON CNY 1.5836 0.6315
RON NOK 2.1095 0.4740
RON NZD 0.3538 2.8263
RON ZAR 3.4041 0.2938
RON USD 0.2262 4.4215
RON MXN 4.2155 0.2372
RON SGD 0.3149 3.1759
RON AUD 0.3386 2.9529
RON ILS 0.7743 1.2915
RON KRW 269.4812 0.0037
RON PLN 0.8938 1.1188
GBP CAD 1.7286 0.5785
GBP HKD 10.1252 0.0988
GBP ISK 165.9336 0.0060
GBP PHP 66.0348 0.0151
GBP DKK 9.0019 0.1111
GBP HUF 403.4826 0.0025
GBP CZK 30.0030 0.0333
GBP RON 5.7628 0.1735
GBP SEK 12.7129 0.0787
GBP IDR 17,810.5200 0.0001
GBP INR 93.2578 0.0107
GBP BRL 5.6648 0.1765
GBP RUB 83.1096 0.0120
GBP HRK 8.9703 0.1115
GBP JPY 143.0379 0.0070
GBP THB 40.6977 0.0246
GBP CHF 1.2796 0.7815
GBP EUR 1.2050 0.8298
GBP MYR 5.4129 0.1847
GBP BGN 2.3568 0.4243
GBP TRY 7.9102 0.1264
GBP CNY 9.1260 0.1096
GBP NOK 12.1568 0.0823
GBP NZD 2.0390 0.4904
GBP ZAR 19.6170 0.0510
GBP USD 1.3034 0.7672
GBP MXN 24.2931 0.0412
GBP SGD 1.8145 0.5511
GBP AUD 1.9516 0.5124
GBP ILS 4.4620 0.2241
GBP KRW 1,552.9795 0.0006
GBP PLN 5.1511 0.1941
CZK CAD 0.0576 17.3566
CZK HKD 0.3375 2.9632
CZK ISK 5.5306 0.1808
CZK PHP 2.2009 0.4544
CZK DKK 0.3000 3.3330
CZK HUF 13.4481 0.0744
CZK GBP 0.0333 30.0030
CZK RON 0.1921 5.2063
CZK SEK 0.4237 2.3600
CZK IDR 593.6244 0.0017
CZK INR 3.1083 0.3217
CZK BRL 0.1888 5.2964
CZK RUB 2.7700 0.3610
CZK HRK 0.2990 3.3447
CZK JPY 4.7675 0.2098
CZK THB 1.3565 0.7372
CZK CHF 0.0427 23.4467
CZK EUR 0.0402 24.8980
CZK MYR 0.1804 5.5429
CZK BGN 0.0786 12.7303
CZK TRY 0.2636 3.7929
CZK CNY 0.3042 3.2876
CZK NOK 0.4052 2.4680
CZK NZD 0.0680 14.7143
CZK ZAR 0.6538 1.5294
CZK USD 0.0434 23.0196
CZK MXN 0.8097 1.2350
CZK SGD 0.0605 16.5347
CZK AUD 0.0650 15.3739
CZK ILS 0.1487 6.7241
CZK KRW 51.7608 0.0193
CZK PLN 0.1717 5.8246
HUF CAD 0.0043 233.4123
HUF HKD 0.0251 39.8493
HUF ISK 0.4113 2.4316
HUF PHP 0.1637 6.1101
HUF DKK 0.0223 44.8221
HUF CZK 0.0744 13.4481
HUF GBP 0.0025 403.4826
HUF RON 0.0143 70.0144
HUF SEK 0.0315 31.7380
HUF IDR 44.1420 0.0227
HUF INR 0.2311 4.3265
HUF BRL 0.0140 71.2268
HUF RUB 0.2060 4.8548
HUF HRK 0.0222 44.9798
HUF JPY 0.3545 2.8208
HUF THB 0.1009 9.9141
HUF CHF 0.0032 315.3122
HUF EUR 0.0030 334.8300
HUF MYR 0.0134 74.5408
HUF BGN 0.0058 171.1985
HUF TRY 0.0196 51.0077
HUF CNY 0.0226 44.2125
HUF NOK 0.0301 33.1899
HUF NZD 0.0051 197.8784
HUF ZAR 0.0486 20.5680
HUF USD 0.0032 309.5692
HUF MXN 0.0602 16.6090
HUF SGD 0.0045 222.3602
HUF AUD 0.0048 206.7490
HUF ILS 0.0111 90.4262
HUF KRW 3.8489 0.2598
HUF PLN 0.0128 78.3301
DKK CAD 0.1920 5.2075
DKK HKD 1.1248 0.8891
DKK ISK 18.4332 0.0542
DKK PHP 7.3357 0.1363
DKK HUF 44.8221 0.0223
DKK CZK 3.3330 0.3000
DKK GBP 0.1111 9.0019
DKK RON 0.6402 1.5621
DKK SEK 1.4123 0.7081
DKK IDR 1,978.5360 0.0005
DKK INR 10.3598 0.0965
DKK BRL 0.6293 1.5891
DKK RUB 9.2325 0.1083
DKK HRK 0.9965 1.0035
DKK JPY 15.8898 0.0629
DKK THB 4.5210 0.2212
DKK CHF 0.1422 7.0347
DKK EUR 0.1339 7.4702
DKK MYR 0.6013 1.6630
DKK BGN 0.2618 3.8195
DKK TRY 0.8787 1.1380
DKK CNY 1.0138 0.9864
DKK NOK 1.3505 0.7405
DKK NZD 0.2265 4.4148
DKK ZAR 2.1792 0.4589
DKK USD 0.1448 6.9066
DKK MXN 2.6987 0.3706
DKK SGD 0.2016 4.9610
DKK AUD 0.2168 4.6127
DKK ILS 0.4957 2.0174
DKK KRW 172.5175 0.0058
DKK PLN 0.5722 1.7476
PHP CAD 0.0262 38.2008
PHP HKD 0.1533 6.5218
PHP ISK 2.5128 0.3980
PHP DKK 0.1363 7.3357
PHP HUF 6.1101 0.1637
PHP CZK 0.4544 2.2009
PHP GBP 0.0151 66.0348
PHP RON 0.0873 11.4587
PHP SEK 0.1925 5.1943
PHP IDR 269.7140 0.0037
PHP INR 1.4123 0.7081
PHP BRL 0.0858 11.6571
PHP RUB 1.2586 0.7946
PHP HRK 0.1358 7.3615
PHP JPY 2.1661 0.4617
PHP THB 0.6163 1.6226
PHP CHF 0.0194 51.6047
PHP EUR 0.0182 54.7990
PHP MYR 0.0820 12.1995
PHP BGN 0.0357 28.0187
PHP TRY 0.1198 8.3480
PHP CNY 0.1382 7.2359
PHP NOK 0.1841 5.4319
PHP NZD 0.0309 32.3852
PHP ZAR 0.2971 3.3662
PHP USD 0.0197 50.6648
PHP MXN 0.3679 2.7183
PHP SGD 0.0275 36.3920
PHP AUD 0.0296 33.8370
PHP ILS 0.0676 14.7993
PHP KRW 23.5176 0.0425
PHP PLN 0.0780 12.8197
ISK CAD 0.0104 95.9916
ISK HKD 0.0610 16.3882
ISK PHP 0.3980 2.5128
ISK DKK 0.0542 18.4332
ISK HUF 2.4316 0.4113
ISK CZK 0.1808 5.5306
ISK GBP 0.0060 165.9336
ISK RON 0.0347 28.7937
ISK SEK 0.0766 13.0524
ISK IDR 107.3352 0.0093
ISK INR 0.5620 1.7793
ISK BRL 0.0341 29.2923
ISK RUB 0.5009 1.9966
ISK HRK 0.0541 18.4981
ISK JPY 0.8620 1.1601
ISK THB 0.2453 4.0772
ISK CHF 0.0077 129.6732
ISK EUR 0.0073 137.7000
ISK MYR 0.0326 30.6552
ISK BGN 0.0142 70.4060
ISK TRY 0.0477 20.9771
ISK CNY 0.0550 18.1825
ISK NOK 0.0733 13.6495
ISK NZD 0.0123 81.3782
ISK ZAR 0.1182 8.4586
ISK USD 0.0079 127.3114
ISK MXN 0.1464 6.8305
ISK SGD 0.0109 91.4464
ISK AUD 0.0118 85.0262
ISK ILS 0.0269 37.1881
ISK KRW 9.3590 0.1068
ISK PLN 0.0310 32.2135
HKD CAD 0.1707 5.8574
HKD ISK 16.3882 0.0610
HKD PHP 6.5218 0.1533
HKD DKK 0.8891 1.1248
HKD HUF 39.8493 0.0251
HKD CZK 2.9632 0.3375
HKD GBP 0.0988 10.1252
HKD RON 0.5692 1.7570
HKD SEK 1.2556 0.7965
HKD IDR 1,759.0284 0.0006
HKD INR 9.2105 0.1086
HKD BRL 0.5595 1.7874
HKD RUB 8.2082 0.1218
HKD HRK 0.8859 1.1287
HKD JPY 14.1269 0.0708
HKD THB 4.0194 0.2488
HKD CHF 0.1264 7.9126
HKD EUR 0.1190 8.4024
HKD MYR 0.5346 1.8706
HKD BGN 0.2328 4.2961
HKD TRY 0.7812 1.2800
HKD CNY 0.9013 1.1095
HKD NOK 1.2006 0.8329
HKD NZD 0.2014 4.9657
HKD ZAR 1.9374 0.5161
HKD USD 0.1287 7.7685
HKD MXN 2.3993 0.4168
HKD SGD 0.1792 5.5800
HKD AUD 0.1927 5.1883
HKD ILS 0.4407 2.2692
HKD KRW 153.3776 0.0065
HKD PLN 0.5087 1.9657
CAD HKD 5.8574 0.1707
CAD ISK 95.9916 0.0104
CAD PHP 38.2008 0.0262
CAD DKK 5.2075 0.1920
CAD HUF 233.4123 0.0043
CAD CZK 17.3566 0.0576
CAD GBP 0.5785 1.7286
CAD RON 3.3338 0.3000
CAD SEK 7.3543 0.1360
CAD IDR 10,303.2834 0.0001
CAD INR 53.9491 0.0185
CAD BRL 3.2770 0.3052
CAD RUB 48.0784 0.0208
CAD HRK 5.1893 0.1927
CAD JPY 82.7466 0.0121
CAD THB 23.5434 0.0425
CAD CHF 0.7403 1.3509
CAD EUR 0.6971 1.4345
CAD MYR 3.1313 0.3194
CAD BGN 1.3634 0.7335
CAD TRY 4.5760 0.2185
CAD CNY 5.2793 0.1894
CAD NOK 7.0326 0.1422
CAD NZD 1.1796 0.8478
CAD ZAR 11.3483 0.0881
CAD USD 0.7540 1.3263
CAD MXN 14.0534 0.0712
CAD SGD 1.0497 0.9526
CAD AUD 1.1290 0.8858
CAD ILS 2.5812 0.3874
CAD KRW 898.3897 0.0011
CAD PLN 2.9799 0.3356
საიდან სად კურსი პირიქით