ვალუტის კურსი - 2022-09-26 07:04:22 LIVE

(ლართან მიმართებაში)
ვალუტა კურსი პირიქით
USD 2.8286 0.3535
EUR 2.7618 0.3621
GBP 3.1298 0.3195
JPY 1.9780 0.5056
BGN 1.4124 0.7080
DKK 3.7141 0.2692
ISK 1.9746 0.5064
RSD 2.3548 0.4247
NOK 2.6912 0.3716
PLN 5.8086 0.1722
RON 5.5891 0.1789
HUF 0.6791 1.4725
SEK 2.5269 0.3957
CHF 2.8819 0.3470
CZK 1.1199 0.8929
CAD 2.0902 0.4784
AUD 1.8590 0.5379
EGP 1.4519 0.6888
TRY 0.1537 6.5062
AED 7.7011 0.1299
IRR 0.6735 1.4848
ILS 8.0859 0.1237
ILS 8.0859 0.1237
SGD 1.9840 0.5040
KWD 9.1245 0.1096
CNY 3.9731 0.2517
HKD 3.6034 0.2775
INR 3.4925 0.2863
NZD 1.6349 0.6117
RUB 4.8336 0.2069
AZN 1.6685 0.5993
BYN 1.1233 0.8902
TMT 8.0817 0.1237
MDL 1.4543 0.6876
AMD 6.8473 0.1460
UZS 0.2576 3.8820
UAH 0.7659 1.3057
KZT 0.5875 1.7021
KGS 3.4618 0.2889
TJS 2.7848 0.3591
ZAR 1.5834 0.6316
BRL 0.5529 1.8086
QAR 7.6893 0.1301
KRW 2.0065 0.4984
ვალუტა კურსი პირიქით
ვალუტის კალკულატორი

ლარი
დოლარი
ევრო
რუბლი
ფუნტი
ლირა
მანათი
დრამი

საერთაშორისო ვალუტის კურსები

საიდან სად კურსი პირიქით
საიდან სად კურსი პირიქით