ვალუტის კურსი - 2021-06-14 15:44:54 LIVE

(ლართან მიმართებაში)
ვალუტა კურსი პირიქით
USD 3.1701 0.3154
EUR 3.8523 0.2596
GBP 4.4876 0.2228
JPY 2.8956 0.3454
BGN 1.9705 0.5075
DKK 5.1807 0.1930
ISK 2.6171 0.3821
RSD 3.2761 0.3052
NOK 3.8220 0.2616
PLN 8.6065 0.1162
RON 7.8288 0.1277
HUF 1.1121 0.8992
SEK 3.8289 0.2612
CHF 3.5373 0.2827
CZK 1.5220 0.6570
CAD 2.6210 0.3815
AUD 2.4571 0.4070
EGP 2.0265 0.4935
TRY 0.3781 2.6448
AED 8.6308 0.1159
IRR 0.7548 1.3249
ILS 9.7650 0.1024
ILS 9.7650 0.1024
SGD 2.3952 0.4175
KWD 10.5424 0.0949
CNY 4.9603 0.2016
HKD 4.0852 0.2448
INR 4.3381 0.2305
NZD 2.2768 0.4392
RUB 4.4253 0.2260
AZN 1.8620 0.5371
BYN 1.2793 0.7817
TMT 9.0574 0.1104
MDL 1.7892 0.5589
AMD 6.1074 0.1637
UZS 0.2994 3.3400
UAH 1.1732 0.8524
KZT 0.7427 1.3464
KGS 3.7534 0.2664
TJS 2.8022 0.3569
ZAR 2.3356 0.4282
BRL 0.6269 1.5952
QAR 8.6132 0.1161
KRW 2.8529 0.3505
ვალუტა კურსი პირიქით
ვალუტის კალკულატორი

ლარი
დოლარი
ევრო
რუბლი
ფუნტი
ლირა
მანათი
დრამი

საერთაშორისო ვალუტის კურსები

საიდან სად კურსი პირიქით
საიდან სად კურსი პირიქით