ვალუტის კურსი - 2022-05-21 00:21:55 LIVE

(ლართან მიმართებაში)
ვალუტა კურსი პირიქით
USD 2.9036 0.3444
EUR 3.0738 0.3253
GBP 3.6240 0.2759
JPY 2.2668 0.4412
BGN 1.5715 0.6363
DKK 4.1299 0.2421
ISK 2.2066 0.4532
RSD 2.6164 0.3822
NOK 2.9976 0.3336
PLN 6.6282 0.1509
RON 6.2121 0.1610
HUF 0.8002 1.2497
SEK 2.9338 0.3409
CHF 2.9919 0.3342
CZK 1.2454 0.8030
CAD 2.2720 0.4401
AUD 2.0526 0.4872
EGP 1.5883 0.6296
TRY 0.1821 5.4915
AED 7.9053 0.1265
IRR 0.6913 1.4465
ILS 8.6809 0.1152
ILS 8.6809 0.1152
SGD 2.1071 0.4746
KWD 9.4796 0.1055
CNY 4.3519 0.2298
HKD 3.6999 0.2703
INR 3.7443 0.2671
NZD 1.8600 0.5376
RUB 4.7604 0.2101
AZN 1.7113 0.5844
BYN 1.0565 0.9465
TMT 8.2960 0.1205
MDL 1.5154 0.6599
AMD 6.3493 0.1575
UZS 0.2618 3.8197
UAH 0.9876 1.0126
KZT 0.6828 1.4646
KGS 3.5207 0.2840
TJS 2.3237 0.4303
ZAR 1.8327 0.5456
BRL 0.5887 1.6987
QAR 7.9396 0.1260
KRW 2.2899 0.4367
ვალუტა კურსი პირიქით
ვალუტის კალკულატორი

ლარი
დოლარი
ევრო
რუბლი
ფუნტი
ლირა
მანათი
დრამი

საერთაშორისო ვალუტის კურსები

საიდან სად კურსი პირიქით
საიდან სად კურსი პირიქით