ვალუტის კურსი - 2021-04-11 01:56:54 LIVE

(ლართან მიმართებაში)
ვალუტა კურსი პირიქით
USD 3.4260 0.2919
EUR 4.0646 0.2460
GBP 4.7108 0.2123
JPY 3.1282 0.3197
BGN 2.0784 0.4811
DKK 5.4647 0.1830
ISK 2.6953 0.3710
RSD 3.4566 0.2893
NOK 4.0373 0.2477
PLN 8.9314 0.1120
RON 8.2592 0.1211
HUF 1.1332 0.8825
SEK 3.9826 0.2511
CHF 3.6890 0.2711
CZK 1.5720 0.6361
CAD 2.7180 0.3679
AUD 2.6171 0.3821
EGP 2.1810 0.4585
TRY 0.4196 2.3832
AED 9.3275 0.1072
IRR 0.8157 1.2259
ILS 10.4372 0.0958
ILS 10.4372 0.0958
SGD 2.5546 0.3915
KWD 11.3481 0.0881
CNY 5.2310 0.1912
HKD 4.4054 0.2270
INR 4.5920 0.2178
NZD 2.4095 0.4150
RUB 4.4399 0.2252
AZN 2.0183 0.4955
BYN 1.2886 0.7760
TMT 9.7886 0.1022
MDL 1.9081 0.5241
AMD 6.3569 0.1573
UZS 0.3269 3.0590
UAH 1.2265 0.8153
KZT 0.7903 1.2653
KGS 4.0373 0.2477
TJS 3.0314 0.3299
ZAR 2.3579 0.4241
BRL 0.6100 1.6393
QAR 9.2357 0.1083
KRW 3.0665 0.3261
ვალუტა კურსი პირიქით
ვალუტის კალკულატორი

ლარი
დოლარი
ევრო
რუბლი
ფუნტი
ლირა
მანათი
დრამი

საერთაშორისო ვალუტის კურსები

საიდან სად კურსი პირიქით
საიდან სად კურსი პირიქით