ვალუტის კურსი - 2021-09-19 20:55:47 LIVE

(ლართან მიმართებაში)
ვალუტა კურსი პირიქით
USD 3.1112 0.3214
EUR 3.6653 0.2728
GBP 4.2910 0.2330
JPY 2.8289 0.3535
BGN 1.8739 0.5336
DKK 4.9291 0.2029
ISK 2.4210 0.4131
RSD 3.1172 0.3208
NOK 3.6157 0.2766
PLN 8.0029 0.1250
RON 7.4067 0.1350
HUF 1.0424 0.9593
SEK 3.6098 0.2770
CHF 3.3551 0.2981
CZK 1.4486 0.6903
CAD 2.4567 0.4071
AUD 2.2715 0.4402
EGP 1.9798 0.5051
TRY 0.3615 2.7663
AED 8.4705 0.1181
IRR 0.7408 1.3499
ILS 9.7001 0.1031
ILS 9.7001 0.1031
SGD 2.3116 0.4326
KWD 10.3362 0.0967
CNY 4.8194 0.2075
HKD 3.9971 0.2502
INR 4.2339 0.2362
NZD 2.1981 0.4549
RUB 4.2817 0.2336
AZN 1.8283 0.5470
BYN 1.2529 0.7981
TMT 8.8891 0.1125
MDL 1.7647 0.5667
AMD 6.3645 0.1571
UZS 0.2913 3.4329
UAH 1.1664 0.8573
KZT 0.7315 1.3671
KGS 3.6727 0.2723
TJS 2.7612 0.3622
ZAR 2.1259 0.4704
BRL 0.5916 1.6903
QAR 8.4388 0.1185
KRW 2.6468 0.3778
ვალუტა კურსი პირიქით
ვალუტის კალკულატორი

ლარი
დოლარი
ევრო
რუბლი
ფუნტი
ლირა
მანათი
დრამი

საერთაშორისო ვალუტის კურსები

საიდან სად კურსი პირიქით
საიდან სად კურსი პირიქით