ვალუტის კურსი - 2023-03-29 07:35:53 LIVE

(ლართან მიმართებაში)
ვალუტა კურსი პირიქით
USD 2.5712 0.3889
EUR 2.7828 0.3594
GBP 3.1654 0.3159
JPY 1.9641 0.5091
BGN 1.4228 0.7028
DKK 3.7348 0.2678
ISK 1.8839 0.5308
RSD 2.3717 0.4216
NOK 2.4639 0.4059
PLN 5.9446 0.1682
RON 5.6247 0.1778
HUF 0.7242 1.3808
SEK 2.4817 0.4029
CHF 2.8045 0.3566
CZK 1.1741 0.8517
CAD 1.8801 0.5319
AUD 1.7155 0.5829
EGP 0.8323 1.2015
TRY 0.1346 7.4294
AED 7.0008 0.1428
IRR 0.6122 1.6335
ILS 7.2729 0.1375
ILS 7.2729 0.1375
SGD 1.9353 0.5167
KWD 8.3971 0.1191
CNY 3.7360 0.2677
HKD 3.2754 0.3053
INR 3.1283 0.3197
NZD 1.6003 0.6249
RUB 3.3532 0.2982
AZN 1.5125 0.6612
BYN 1.0211 0.9793
TMT 7.3463 0.1361
MDL 1.3913 0.7188
AMD 6.6183 0.1511
UZS 0.2254 4.4366
UAH 0.6962 1.4364
KZT 0.5666 1.7649
KGS 2.9357 0.3406
TJS 2.3574 0.4242
ZAR 1.4102 0.7091
BRL 0.4945 2.0222
QAR 7.0608 0.1416
KRW 1.9794 0.5052
ვალუტა კურსი პირიქით
ვალუტის კალკულატორი

ლარი
დოლარი
ევრო
რუბლი
ფუნტი
ლირა
მანათი
დრამი

საერთაშორისო ვალუტის კურსები

საიდან სად კურსი პირიქით
საიდან სად კურსი პირიქით