პარლამენტარ, ელგუჯა გოცირიძის ქონება გაგაოგნებთ დეკლარილებულიპარლამენტარ ელგუჯა გოცირიძის ქონება 2020 წლის ოფიციალური მონაცემებით (არასრული)

მიწის ნაკვეთები -
1) 800 კვ.მ. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების { 310 000 $ }
2) 17კვ.მ მიწის ნაკვეთი { 3 000 $ }
3) 152 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი { 75 000 $ }
ბინები -
1) 436,79 კვ.მ ბინა { 600 000 $ }
2) 1500 კვ.მ. ბინა { 200 000 $ }
მეუღლის სახელზე არსებული
1) 48,9კვ.მ. ბინა ნასყიდობით { 25000 $ }
2) 65.48 კვ.მ. ბინა ნასყიდობით { 70000 $ }
3) 5212,14 კვ.მ. ბინა გამგეობის გადაწყვეტილებით { 80 000 $ }


აქციები/ფასიანი ქაღალდები (ელგუჯა გოცირიძის საკუთრებაში)


1) ჩაჩავას კლინიკის 2014 წელს შეძენილი 44 382 ცალი ფასიანი ქაღალდი { 390 000 $ }
2) ჩაჩავას კლინიკის 2015 წელს შეძენილი 63728 ცალი ფასიანი ქაღალდი { 441 000 $ }
3) ჩაჩავას კლინიკა 2016 წელს შეძენილი 2276 ცალი ფასიანი ქაღალდი { 20 000 $ }
4) ჩაჩავას კლინიკა 2019 წელს შეძენილი 1138 ცალი ფასიანი ქაღალდი { 10 000 $ }
5) ჩაჩავას კლინიკა 2019 წელს შეძენილი 1138 ცალი ფასიანი ქაღალდი { 7 000 $ }


დეპოზიტები ბანკში (ელგუჯა გოცირიძე )
1) ტერა ბანკი { 57 000 $ }
2) {147 100 $ }
3) { 108 953 $ }
4) { 80,68 $ }
5) { 6,38 ევრ}
6) {16,92 ლ }
7) { 3,8 $ }
პროკრედიტ ბანკი
1) { 6186,86 ლარი }
2) { 89,47 $ }
3) { 699,07 ევრო }
4) { 8079,69 ევრო }
კუთვნილი დივიდენდის მიღების რწმუნებულება,
შვილობილი კომპანიების პარტნიორთა
კრებაში ხმის უფლება / აქედან შემოსავალი { 431 104,99 $ }

შემოსავალი 2020 წლის მონაცემებით,


2 975 238,67 ამერიკული $ დოლარი
8 758,14 ევრო

 

გასავალი 2020 წლის მონაცემებით,


28290 ლარი
105000 ევრო სულ : 708 490 ლარი და 105 000 ევრო
30200 ლარი
650000 ლარი

ეს პარლამენტარ , ელგუჯა გოცირიძის ქონების არასრული ჩამონათვალია


NEWSEBI.GE << ობიექტური რეალობის სარკე

გახდი ჩვენი საიტის ხშირი სტუმარი .

გაიგე სიმართლე აქ .

 

 

 

წყარო : https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/129506


თარიღი 12.12.2021 03:27  516